TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/10/2022 14:12

Phiếu Lý lịch tư pháp điện tử sẽ có giá trị sử dụng  như Phiếu Lý lịch tư pháp bằng giấy

Cổng Thông tin điện tử Chính phủ đang lấy ý kiến góp ý vào Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 111/2010/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Lý lịch tư pháp (LLTP), do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Theo Bộ Tư pháp, sau 11 năm thi hành, Nghị định số 111/2010/NĐ-CP đã có một số quy định chưa đáp ứng được yêu cầu thực tiễn; một số vấn đề phát sinh mới cần được điều chỉnh để đảm bảo hiệu quả thi hành. Để khắc phục các bất cập trên, Dự thảo đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung quan trọng.

Theo đó, để thực hiện quy định về việc điện tử hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính, Dự thảo đã bổ sung quy định về mẫu Phiếu LLTP điện tử, hồ sơ cấp Phiếu LLTP điện tử; thời hạn lưu trữ hồ sơ cấp Phiếu LLTP bằng giấy và hồ sơ điện tử; bổ sung dữ liệu LLTP điện tử bao gồm cả thông tin LLTP được trao đổi, cung cấp, tiếp nhận, xử lý và lưu trữ dưới dạng điện tử. Phiếu LLTP điện tử có giá trị sử dụng như Phiếu LLTP bằng giấy và Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định, hướng dẫn về mẫu Phiếu LLTP điện tử.

Với trường hợp người bị kết án đã chấp hành xong hình phạt chính, hình phạt bổ sung và các quyết định của bản án, đã đủ thời gian để đương nhiên được xóa án tích, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo hướng Viện kiểm sát, Tòa án, Công an, Quốc phòng... là cơ quan phối hợp tra cứu, xác minh với Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp về việc người đó có hành vi phạm tội mới hay không.

Trên cơ sở kết quả tra cứu, xác minh thông tin, Trung tâm LLTP quốc gia, Sở Tư pháp cập nhật vào LLTP của người bị kết án “đã được xóa án tích” hoặc “có án tích” theo đúng quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, đảm bảo độ chính xác khi cấp Phiếu LLTP cũng như giảm thời gian cấp Phiếu LLTP, phù hợp với tiến trình cải cách hành chính hiện nay, Dự thảo Nghị định đã sửa đổi theo hướng Sở Tư pháp gửi hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu LLTP dưới dạng điện tử tới ba cơ quan: Trung tâm LLTP quốc gia, cơ quan hồ sơ nghiệp vụ Bộ Công an và Phòng Hồ sơ nghiệp vụ Công an tỉnh để tra cứu, xác minh thông tin. Trung tâm LLTP quốc gia có nhiệm vụ tổng hợp với thông tin tra cứu trong Cơ sở dữ liệu LLTP để trả kết quả cho Sở Tư pháp…

Vương Hưng

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn