TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/12/2022 14:57

Triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng  trong thực hiện chuyển đổi số trên địa bàn thành phố

Nhằm đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Việt Nam theo Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 13/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ, góp phần tăng cường hiệu lực, hiệu quả hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng Quốc gia; bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thực hiện chuyển đổi số; xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, kinh tế số, xã hội số và đô thị thông minh trên địa bàn thành phố Hải Phòng; Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hoàng Minh Cường vừa có ý kiến chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc, các Sở, ban, ngành, đơn vị sự nghiệp thành phố; các quận, huyện tổ chức quán triệt nguyên tắc “Ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng là hoạt động quan trọng nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý và khắc phục kịp thời sự cố an toàn thông tin mạng”.

Triển khai nghiêm túc các nội dung của Chỉ thị 18/CT-TTg và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố nếu lơ là trong công tác ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng, để xảy ra hậu quả, thiệt hại nghiêm trọng tại cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Nâng cao năng lực phòng, chống phần mềm độc hại cho các hệ thống thông tin, máy chủ, máy trạm và các thiết bị đầu cuối khác. Bảo đảm 100% máy chủ, máy trạm, thiết bị đầu cuối liên quan được cài đặt phần mềm phòng chống mã độc.

Đối với các Sở, Ban, ngành thành phố, các cơ quan Trung ương tổ chức theo ngành dọc thuộc các lĩnh vực quan trọng cần ưu tiên bảo đảm an toàn thông tin mạng, phối hợp chặt chẽ với Sở Thông tin và Truyền thông trong hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng; cử cán bộ có đủ năng lực, trách nhiệm tham gia Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng theo hướng dẫn của Sở Thông tin và Truyền thông.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên trách về an toàn thông tin, đầu mối thực hiện các nhiệm vụ về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn thành phố. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố ban hành phương án, kịch bản ứng cứu sự cố cho các hệ thống thông tin của thành phố, cập nhật kịp thời khi có thay đổi. Chủ trì tổ chức diễn tập thực chiến tối thiểu 01 lần/năm đối với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của thành phố nhằm đánh giá khả năng phòng ngừa xâm nhập và khả năng phát hiện kịp thời các điểm yếu về quy trình, công nghệ, con người.

Thực hiện nhiệm vụ là thành viên Mạng lưới ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng quốc gia; kiện toàn Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng thành phố Hải Phòng; tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố triển khai công tác bảo đảm an toàn thông tin và ứng cứu sự cố; tuyên truyền cho người dân và doanh nghiệp về bảo đảm an toàn thông tin mạng và phương thức báo cáo, cung cấp thông tin về sự cố….

Các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet công bố thông tin đầu mối (số điện thoại, thư điện tử hoặc các kênh liên lạc khác) tiếp nhận thông báo sự cố trên Cổng thông tin (website); tuyên truyền cho khách hàng về cách thức phản ánh sự cố mất an toàn thông tin mạng; nghiêm túc tuân thủ các yêu cầu điều phối của Sở Thông tin và Truyền thông trong các hoạt động ứng cứu, xử lý sự cố trên địa bàn thành phố. Cảnh báo cho khách hàng các nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng trên diện rộng hoặc khi phát hiện nguy cơ, sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới khách hàng; hỗ trợ khách hàng ứng cứu, xử lý sự cố an toàn thông tin mạng liên quan tới dịch vụ do doanh nghiệp cung cấp.

(theo Haiphong.gov.vn)

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn