TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/05/2021 10:31

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp

         Thực hiện chỉ đạo của Hội đồng bầu cử quốc gia về việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo công tác bầu cử, ngày 12/5/2021, Ủy ban bầu cử thành phố có Công văn số 96/UBBC-SNV đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ban Thường vụ các Quận uỷ, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện và các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan tập trung thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20/6/2021 của Bộ Chính trị các Nghị quyết của Quốc hội, Hội đồng bầu cử Quốc gia, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân (HĐND - UNND), Ủy ban bầu cử thành phố và các hướng dẫn công tác bầu cử.

Đặc biệt cần thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, thành phố về các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19; Sở Y tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương cần xây dựng phương án, kịch bản cụ thể trong bối cảnh dịch bệnh đang diễn biến phức tạp hiện nay, đảm bảo cho cuộc bầu cử được tổ chức thành công.

2. Tổ chức các hoạt động để người ứng cử gặp gỡ, tiếp xúc cử tri, thực hiện vận động bầu cử đảm bảo công bằng, an toàn, dân chủ, linh hoạt, đúng pháp luật và phù hợp với yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Trung ương, thành phố. Tăng cường tiếp xúc cử tri thông qua hình thức trực tuyến và thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

3. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông với nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú, nhất là tuần sát ngày bầu cử, trước, trong ngày bầu cử, tăng cường tuyên truyền trực quan (pa nô, khẩu hiệu, băng rôn, cờ, phướn) tạo không khí phấn khởi, vui tươi, thể hiện được tinh thần, ý nghĩa của đợt sinh hoạt chính trị đặc biệt quan trọng, ngày hội của toàn dân, để người dân tích cực tham gia bầu cử, đạt tỷ lệ cao; đồng thời đấu tranh, phản bác mạnh mẽ với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, thông tin xấu độc trên mạng xã hội.

4. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội và y tế, đặc biệt quan tâm tại các địa bàn trọng điểm, vào các thời điểm sát ngày bầu cử; phòng, chống sự phá hoại của các thế lực thù địch, phản động; bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, phòng, chống thiên tai, cháy nổ. Chỉ đạo chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử, phục vụ chu đáo cho cử tri đi bầu cử (nước uống, chỗ ngồi, tránh mưa nắng...) để ngày bầu cử thực sự vui tươi, dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thành công tốt đẹp.

5. Nắm chắc tình hình trong Nhân dân, những nơi có nhiều khu công nghiệp, khu kinh tế để kịp thời giải quyết những vấn đề nảy sinh. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử. Thực hiện tốt việc giải quyết khiếu nại, tố cáo nói chung, cũng như công tác bầu cử nói riêng theo luật định; theo dõi, kịp thời xử lý các vụ việc phức tạp phát sinh ở địa phương. Phân công rõ ràng nhiệm vụ, chú trọng tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác ngày bầu cử thật sâu sát, cụ thể, kỹ lưỡng cho các tổ chức bầu cử, nhất là Tổ bầu cử.

6. Ủy ban bầu cử các quận, huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo khẩn trương rà soát nắm chắc tình hình, cập nhật danh sách cử tri, trong đó đặc biệt lưu ý các trường hợp cử tri là người ốm đau, già yếu, khuyết tật hoặc cử tri thuộc diện cách ly để phòng, chống dịch bệnh... Hướng dẫn việc đăng ký nơi bỏ phiếu để đảm bảo quyền và nghĩa vụ công dân cũng như đạt được tỷ lệ cử tri đi bầu cao.

7. Sở Y tế khẩn trương tham mưu tổ chức xét nghiệm Covid-19 cho các ứng cử viên, thành viên các tổ chức bầu cử, hướng dẫn nghiệp vụ y tế phòng chống dịch cho các thành viên tổ chức phụ trách bầu cử (đặc biệt là các thành viên Tổ bầu cứ bằng hình thức phù hợp. Chủ trì rà soát, đề xuất bổ sung các trang thiết điều kiện cần thiết phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo cho cuộc bầu cử được diễn ra thuận lợi, thành công tốt đẹp, giảm thiểu các ảnh hưởng, tác động từ nguy cơ dịch bệnh trong trường hợp có lây lan, bùng phát.

Ủy ban bầu cử thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố, Ban Thường vụ các Quận uỷ, Huyện ủy, Uỷ ban nhân dân, Ủy ban bầu cử các quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử theo quy định của pháp luật, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại Hải Phòng thành công tốt đẹp.                                                                                            Phạm Đức

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn