TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/02/2023 08:43

Hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy

Ngày 29/12/2022, Bộ Xây dựng ban hành Công văn số 5974/BXD-GĐ về việc hướng dẫn xử lý đối với các công trình không đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo đó, Bộ Xây dựng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nghiên cứu, tổ chức thực hiện một số giải pháp cụ thể đối với từng trường hợp như sau:

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001 (trước khi Luật Phòng cháy và chữa cháy 2001 có hiệu lực) sẽ xử lý như sau:

- Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp quy định việc xử lý các cơ sở trên địa bàn không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy và chữa cháy được đưa vào sử dụng trước ngày 04/10/2001, cần xem xét, tham khảo các giải pháp kỹ thuật về phòng cháy, chữa cháy bổ sung, tăng cường đã được Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an hướng dẫn tại Văn bản 1684/C07-P4 ngày 21/7/2021 để tham mưu cho Hội đồng nhân dân cùng cấp bổ sung, sửa đổi các giải pháp xử lý cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết, trong đó cần phân công nhiệm vụ cho các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện triển khai thực hiện, đảm bảo tính khả thi và phù hợp với chức năng, nhiệm vụ;

- Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình cam kết thực hiện việc khắc phục các tồn tại, quá trình khắc phục cần đảm bảo an toàn cho người và công trình lân cận, tuân thủ các quy định của pháp luật về xây dựng và các pháp luật có liên quan; giao các cơ quan chức năng trực thuộc, Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện thực hiện kiểm tra việc khắc phục các tồn tại của các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình;

- Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc hướng dẫn, phối hợp với chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình thực hiện việc điều chỉnh thiết kế kiến trúc, kết cấu, công năng công trình, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng liên quan đến các giải pháp tăng cường phòng cháy chữa cháy cho phù hợp với các quy định hiện hành;

- Về lâu dài cần nghiên cứu, xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình nhà ở, chương trình cải tạo, chỉnh trang đô thị để từng bước giải quyết triệt để các vấn đề tồn tại về phòng cháy và chữa cháy đối với các công trình xây dựng;

- Tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và báo cáo các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền để hướng dẫn, tháo gỡ, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn.

Đối với các công trình không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy được đưa vào sử dụng sau ngày 04/10/2001

- Giao các cơ quan chức năng trực thuộc tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật về xây dựng, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy;

- Giao cơ quan chuyên môn về xây dựng, phối hợp với cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy rà soát, nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục đối với các trường hợp công trình có tồn tại, vi phạm liên quan đến trật tự xây dựng.

Trường hợp cần thiết, báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Hội đồng nhân dân cùng cấp để được xem xét, quyết định, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật;

- Yêu cầu các chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc người quản lý sử dụng công trình xây dựng kế hoạch, thời gian thực hiện và tổ chức thực hiện việc khắc phục nhằm đáp ứng các yêu cầu của quy chuẩn kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng và quy định của pháp luật về xây dựng, phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình trong quá trình khai thác, sử dụng.

Ngọc Châu

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn