TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 21/05/2019 08:35

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính”

Đề nghị UBND quận tăng cường giám sát, thực hiện kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ công chức bộ phận “Tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính” tiếp nhận hồ sơ lĩnh vực đất đai tránh việc gây phiền hà, sách nhiễu, tiêu cực.
Cử tri phường Quán Toan

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn