TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2020 09:27

Bộ máy tổ chức

Lãnh đạo Sở

Lã Thanh Tân - Giám đốc Sở

Bùi Văn Vi - Phó Giám đốc Sở

Nguyễn Thị Tịnh - Phó Giám đốc Sở

Các phòng nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc

1. Văn phòng

- Vũ Thị Mai Phương - Chánh Văn phòng

- Mai Thị Hạnh - Phó Chánh Văn phòng

- Vũ Bá Tuyên - Phó Chánh Văn phòng

2. Thanh tra

- Trần Quý Toàn - Chánh Thanh tra Sở

3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật

- Phạm Thị Nhung - Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Phương Dung - Phó Trưởng phòng

4. Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

- Lưu Thị Thu Huyền - Trưởng phòng

- Phạm Thị Liên - Phó Trưởng phòng

- Phạm Thị Bích Thủy - Phó Trưởng phòng

5. Phòng Hành chính Tư pháp

- Phùng Xuân Thắng - Trưởng phòng

- Đặng Thị Hà - Phó Trưởng phòng

- Dương Thị Lan Hương - Phó Trưởng phòng

6. Phòng Bổ trợ Tư pháp

- Nguyễn Đức Quyết - Trưởng phòng

- Ninh Văn Chinh - Phó Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Thùy - Phó Trưởng phòng

7. Phòng Lý lịch tư pháp

- Nguyễn Thị Ngọc Thảo - Trưởng phòng

- Nguyễn Thị Phương Anh - Phó Trưởng phòng

- Hoàng Anh - Phó Trưởng phòng

8. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật

- Trần Đức Huấn - Trưởng phòng

- Hoàng Thị Huyền Châm - Phó Trưởng phòng

9. Phòng Công chứng số 1

- Nguyễn Đức Cường - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

10. Phòng Công chứng số 2

- Đoàn Như Vui - Trưởng phòng

11. Phòng Công chứng số 3

- Nguyễn Nhật Quang - Trưởng phòng

12. Phòng Công chứng số 4

- Phạm Thị Vân Anh - Phó Trưởng phòng phụ trách phòng

13. Phòng Công chứng số 5

- Nguyễn Thị Ngọc Bích - Trưởng phòng

14. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố

- Nguyễn Văn Tú Ngọc - Phó Giám đốc phụ trách

- Nguyễn Thị Bích Liên - Phó Giám đốc

15. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố

- Trần Thanh Cường - Giám đốc

- Vũ Văn Khôi - Phó Giám đốc

- Đào Văn Thuấn - Phó Giám đốc

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn