TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/09/2020 09:10

Vị trí, vai trò Ngành Tư pháp trong sự nghiệp xây dựng và phát triển chính trị - kinh tế - xã hội của thành phố

Cách đây 75 năm, ngày 28/8/1945, tại Hà Nội, Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa công bố nội các thống nhất quốc gia với 13 Bộ do Chủ tịch Hồ Chí Minh làm Chủ tịch, trong đó có Bộ Tư pháp do Luật sư Vũ Trọng Khánh làm Bộ trưởng. Từ mốc son lịch sử đó, ngành Tư pháp Việt Nam không ngừng lớn mạnh và ngày 28 tháng 8 hàng năm đã trở thành Ngày truyền thống của ngành Tư pháp Việt Nam.

Ở Hải Phòng, tháng 11 năm 1972, Ủy ban hành chính thành phố Hải Phòng quyết định thành lập Phòng Pháp chế (sau đổi là Ban Pháp chế) trực thuộc Ủy ban hành chính thành phố. Ban Pháp chế là tổ chức tiền thân của Sở Tư pháp Hải Phòng. Ngày 20/02/1982, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ra Quyết định số 141/QĐ-UB thành lập Sở Tư pháp thành phố và Quyết định số 142/QĐ-UB thành lập Ban Tư pháp ở các quận, huyện, thị xã; Ban Tư pháp ở xã, phường, thị trấn.

Thời kỳ mới thành lập, Sở Tư pháp thành phố chỉ có 21 cán bộ, công chức với 03 phòng nghiệp vụ là phòng Pháp chế, phòng Tư pháp và phòng Tổ chức - Hành chính. Đến nay, cùng với nhiều nhiệm vụ mới được giao, số lượng công chức, viên chức, người lao động của Sở Tư pháp có 114 người; cơ cấu tổ chức của Sở gồm 8 phòng nghiệp vụ, 7 đơn vị trực thuộc Sở. 100% công chức, viên chức có trình độ đại học trở lên, trong đó có nhiều người có trình độ Thạc sỹ, Tiến sỹ.

Trải qua quá trình xây dựng và trưởng thành, Ngành Tư pháp Hải Phòng có sự phát triển mạnh cả về quy mô và chất lượng, cả về bề rộng và chiều sâu, hướng mạnh về cơ sở, phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập kinh tế - quốc tế, xây dựng Nhà nước pháp quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp của thành phố. Ngành Tư pháp Hải Phòng được Bộ Tư pháp tin tưởng, lựa chọn triển khai thí điểm những vấn đề mới, mô hình mới và Tư pháp Hải Phòng đã đóng góp nhiều vấn đề thực tiễn có giá trị trong công tác xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật.

Với sự phấn đấu bền bỉ qua nhiều thế hệ, ngành Tư pháp Hải Phòng đã vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Tư pháp, Thành ủy, Hội đồng nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân thành phố ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và nhiều Cờ thi đua, bằng khen cho tập thể, cá nhân đạt được những thành tích xuất sắc. Tiếp nối truyền thống, với vai trò và vị thế mới, các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam, 38 năm Ngày thành lập ngành Tư pháp Hải Phòng, thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo Sở và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Hải Phòng qua các thời kỳ, xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Tư pháp; Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hải Phòng; sự phối hợp, giúp đỡ, ủng hộ của các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể ở thành phố, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các quận, huyện, xã, phường, thị trấn và cán bộ, Nhân dân thành phố đối với ngành Tư pháp thành phố trong thời gian qua. Tập thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp thành phố Hải Phòng sẽ giữ vững tinh thần “phụng công, thủ pháp”, tiếp tục vươn lên thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành, góp phần đắc lực hơn vào công cuộc xây dựng và phát triển của thành phố Cảng trong thời kỳ mới./.

Th.s Lã Thanh Tân - Bí thư Đảng ủy,
Giám đốc Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn