TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 25/10/2021 17:10

Chủ hộ không đồng ý có tách được hộ khẩu không?

Hỏi: Tôi lấy chồng và nhập hộ khẩu về gia đình nhà chồng tại thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên, quá trình chung sống chúng tôi không hòa hợp và quyết định ly hôn. Nay tôi muốn tách riêng hộ khẩu của mình, xin hỏi thủ tục tách hộ khẩu được thực hiện như thế nào? Có bắt buộc phải có ý kiến của chủ hộ khẩu về việc tách khẩu hay không?

                                                                     (Mai Anh phường Tràng Cát, quận Hải An)

Trả lời: Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, thành viên hộ gia đình được tách hộ để đăng ký thường trú tại cùng một chỗ ở hợp pháp khi đáp ứng các điều kiện sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ.

- Được chủ hộ, chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp đồng ý, trừ trường hợp thành viên hộ gia đình đăng ký tách hộ là vợ, chồng đã ly hôn mà vẫn được cùng sử dụng chỗ ở hợp pháp đó.

Như vậy, việc chồng cũ của bạn đồng ý hay không đồng ý cho bạn được tách hộ không ảnh hưởng đến quyền được tách hộ của bạn.

Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách hộ được thực hiện theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 25 Luật Cư trú năm 2020, cụ thể như sau:

- Tờ khai thay đổi thông tin cư trú;

- Quyết định thuận tình ly hôn hoặc Bản án ly hôn đã có hiệu lực pháp luật;

- Giấy tờ chứng minh được sử dụng chỗ ở hợp pháp... nộp tại cơ quan đăng ký cư trú.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ thẩm định, cập nhật thông tin về hộ gia đình liên quan đến việc tách hộ vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho bạn về việc đã cập nhật thông tin. Trường hợp từ chối giải quyết tách hộ thì cơ quan có thẩm quyền sẽ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Minh Anh

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn