TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2021 14:11

Cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính và xác minh điều kiện đương nhiên được xóa án tích

Ngày 20/01/2021, Trung tâm Lý lịch tư pháp quốc gia có Văn bản số 69/TTLLTPQG-HCTH hướng dẫn nghiệp vụ lý lịch tư pháp, theo đó:

1. Về việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính

 Theo quy định tại Khoản 2, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009: "Trường hợp cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 thì không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp”. Theo quy định này, cá nhân có yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác thay mình thực hiện thủ tục, không quy định cá nhân phải có mặt trực tiếp tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền cấp Phiếu lý lịch tư pháp. Trong khi đó, Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích không điều chỉnh việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với thủ tục hành chính yêu cầu tổ chức, cá nhân không được ủy quyền và phải có mặt trực tiếp để giải quyết (Khoản 2, Điều 1). Do đó, việc gửi, tiếp nhận hồ sơ yêu cầu và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 qua dịch vụ bưu chính vẫn thuộc đối tượng điều chỉnh của Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg nêu trên.

 - Thành phần hồ sơ yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 được thực hiện theo quy định tại Điều 45, Điều 46 Luật Lý lịch tư pháp năm 2009 và Điều 19 Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BCA-BQP ngày 10/5/2012 hướng dẫn trình tự, thủ tục tra cứu, xác minh, trao đổi, cung cấp thông tin lý lịch tư pháp, bao gồm Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 (cá nhân không phải thực hiện chứng thực chữ ký trên Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2) và các giấy tờ kèm theo sau đây:

+ Bản sao có chứng thực Chứng minh nhân dân, thẻ Căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

+ Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Trường hợp các giấy tờ kèm theo Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 nêu trên không có chứng thực thì cá nhân gửi kèm theo bản chính để đối chiếu thông tin (bản chính các giấy tờ này được trả lại cho cá nhân khi trả Phiếu lý lịch tư pháp qua dịch vụ bưu chính).

- Đối với việc nhận Phiếu lý lịch tư pháp số 2, chỉ người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 mới được nhận Phiếu lý lịch tư pháp.

Ngoài ra, để bảo đảm bí mật đời tư của người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2, Sở Tư pháp cần phối hợp chặt chẽ với đơn vị cung ứng dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả Phiếu lý lịch tư pháp số 2 cho đúng cá nhân có yêu cầu và đúng quy trình.

2. Về xác minh việc chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án treo và hình phạt cải tạo không giam giữ

Trường hợp sau khi tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp có thông tin người yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp bị kết án phạt tù nhưng cho hưởng án treo hoặc cải tạo không giam giữ và đã hết thời gian chấp hành án. Tuy nhiên, Sở Tư pháp tiếp tục xác minh tại các cơ quan có thẩm quyền (Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã) có kết quả trả lời là không còn lưu trữ hồ sơ, hồ sơ bị thất lạc, hư hỏng… nên không cung cấp được thông tin về tình trạng thi hành án, đồng thời, cá nhân bị kết án này cũng không cung cấp được thông tin nào khác làm căn cứ để xác định tình trạng thi hành án của họ. Đối với các trường hợp này, để bảo đảm đúng quy định của pháp luật lý lịch tư pháp, Sở Tư pháp thực hiện cấp Phiếu lý lịch tư pháp xác nhận tình trạng án tích là "có án tích".

Trường hợp các nhân được cấp Phiếu lý lịch tư pháp này có mong muốn được xóa án tích, Sở Tư pháp hướng dẫn họ phải thi hành các quyết định về các nghĩa vụ có liên quan trong bản án hình sự (nếu có), đồng thời, liên hệ với các cơ quan có liên quan để thực hiện việc chấp hành án hoặc thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù cho hưởng án treo hoặc giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt cải tạo không giam giữ theo hướng dẫn tại Công văn số 05/HD-C81-C83 ngày 20/8/2015 của Cơ quan quản lý Thi hành án hình sự, Bộ Công an hướng dẫn việc cấp giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt cho người đã hết thời hạn chấp hành án tại xã, phường, thị trấn trước ngày 01/7/2011.

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn