TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/05/2021 15:25

Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cung cấp thông tin  liên quan đến việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài

Ngày 13/5/2021, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực- Bộ Tư pháp ban hành Công văn số 436/HTQTCT-HT gửi Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về tiếp tục cung cấp một số thông tin liên quan đến việc đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài.

Trên cơ sở thông báo mới nhất của Đại sứ quán Liên hiệp Vương Quốc Anh và Bắc Ai Len, Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam, Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực cập nhật các thông tin liên quan đến việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam (đã xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore), xác nhận văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Anh cho trẻ là con của công dân Anh và công dân Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Việc cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công dân Việt Nam (đã xin Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để làm thủ tục kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore)

Theo hướng dẫn tại Công văn số 784/HTQTCT-HT ngày 27/7/2017 và  Công văn số 1576/HTQTCT-HT ngày 23/11/2016 của Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, đối với trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân với mục đích làm thủ tục kết hôn với công dân Singapore tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore, nay có yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân mà không nộp lại được Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân đã được cấp trước đây, thì chụp hồ sơ kèm công văn gửi Sở Tư pháp để chuyển Cục Hộ tịch, quốc tịch, chứng thực đề nghị cơ quan đại diện ngoại giao của Singapore tại Việt Nam xác minh.

Tuy nhiên, theo thông tin của Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam cho biết: Đại sứ quán Cộng hòa Singapore sẽ không hỗ trợ xác minh việc công dân Việt Nam có đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore hay không. Đại sứ quán cũng cho biết, tình trạng hôn nhân của công dân tại Singapore được quản lý bởi Cơ quan đăng ký kết hôn Singapore, nếu muốn tra cứu thông tin liên quan, người có yêu cầu thực hiện thủ tục tra cứu trực tuyến, với mức phí theo quy định. Kết quả tra cứu chính thức cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền Singapore và Đại sứ quán Cộng hòa Singapore tại Việt Nam. Do đó, đối với trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của Singapore, nay có yêu cầu xin cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, thì Sở Tư pháp chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch vận dụng quy định tại khoản 1 Điều 12 Thông tư số 04/2020/TT-BTP để thực hiện cấp lại Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân, không gửi hồ sơ lên Cục yêu cầu xác minh thông tin.

2. Việc xác nhận văn bản thỏa thuận lựa chọn quốc tịch Anh cho trẻ là con của công dân Anh và công dân Việt Nam.

Đại sứ quán Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai Len tại Hà Nội cho biết: theo pháp luật Anh, cơ quan đại diện ngoại giao của Anh tại Việt Nam (Đại sứ quán Anh tại Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Anh tại Hồ Chí Minh) không có thẩm quyền xác nhận quốc tịch Anh cho trẻ (là con của công dân Anh và công dân Việt Nam). Do đó, khi đăng ký khai sinh cho trẻ là con của công dân Việt Nam và công dân Anh tại cơ quan đăng ký hộ tịch có thẩm quyền của Việt Nam, phần ghi về quốc tịch của trẻ (nếu không lựa chọn quốc tịch Việt Nam, không có văn bản xác nhận của cơ quan khác có thẩm quyền của Vương quốc Anh và Bắc Ai Len về việc trẻ có quốc tịch Anh) sẽ để trống.

(Theo BTP)

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn