TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/11/2020 09:20

Giao dịch dân sự có thể thực hiện bằng lời nói

 

Là hàng xóm thân thiết nhiều năm, ông Bách có nhu cầu mua con bò cái của ông Phái để nhân giống với giá 10 triệu đồng. Hai bên đã thống nhất việc mua bán, ông Bách trao đủ 10 triệu cho ông Phái, riêng việc nhận bò, hai bên thống nhất một tuần sau sẽ giao nhận để được ngày tốt.

Sau khi nhận tiền, ông Phái nghĩ lại thấy bán bò giá đó là thấp, lại biết được con bò cái đó đang có chửa nên tiếc không muốn bán. Vì thế, hôm ông Bách sang nhận bò, ông Phái đã không giao mà đề nghị ông Bách chấm dứt việc mua bán bò, ông Phái sẽ trả lại 10 triệu đồng cho ông Bách. Ông Bách muốn có được con bò tốt nên đã không đồng ý, mà việc mua bán đã hoàn thành, tiền ông đã trả, chỉ còn việc giao nhận bò nên không có lý do gì để chấm dứt việc mua bán, vì thế hai bên đã xảy ra tranh chấp, lời qua tiếng lại.

Ông Bách muốn nhận con bò mình đã trả tiền mà không biết làm cách nào, sực nhớ đến bà Hiền là hòa giải viên khu dân cư, đã giúp gỡ rối cho nhiều gia đình nên anh đến gặp bà Hiền nhờ giúp đỡ. Bà Hiền sau khi tìm hiểu cụ thể mâu thuẫn giữa hai gia đình, tổ chức buổi họp, phân tích cụ thể trên cơ sở các quy của Bộ luật Dân sự năm 2015:

Khoản 1 Điều 119 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định: Giao dịch dân sự được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể”

Điều 430 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Hợp đồng mua bán tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên bán chuyển quyền sở hữu tài sản cho bên mua và bên mua trả tiền cho bên bán”

Khoản 1 Điều 434 Bộ luật Dân sự năm 2015 quy định: Thời hạn thực hiện hợp đồng mua bán do các bên thoả thuận. Bên bán phải giao tài sản cho bên mua đúng thời hạn đã thoả thuận; bên bán chỉ được giao tài sản trước hoặc sau thời hạn nếu được bên mua đồng ý”.

Bà Hiền phân tích để các bên hiểu rõ về quyền lợi, trách nhiệm của mỗi bên trong việc thực hiện hợp đồng mua bán tài sản để các bên thỏa thuận việc giải quyết các mâu thuẫn, tranh chấp và tự nguyện thực hiện thỏa thuận đó. Bà thuyết phục ông Phái thực hiện việc giao bò cho ông Bách  như đã thỏa thuận ban đầu, ông Bách cũng nên trả thêm cho ông Phái một khoản tiền để phù hợp với giá trên thị trường. Sau khi nghe hòa giải viên phân tích phải trái, ông Bách đã trả thêm cho ông Phái một số tiền để nhận về con bò cái đang có chửa, ông Phái cũng đồng ý với thỏa thuận của ông Bách,

Hương Phan

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn