TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/09/2021 10:03

Hướng dẫn công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng   ​

Ngày 12/8/2021, Bộ Tư pháp đã ban hành Công văn số 2727/BTP-BTTP để hướng dẫn thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng.

Để bảo đảm thực hiện thống nhất việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp thực hiện một số công việc sau đây:

1. Quán triệt các tổ chức hành nghề công chứng, công chứng viên thực hiện đúng quy định của pháp luật công chứng, hôn nhân và gia đình, dân sự và pháp luật khác có liên quan khi thực hiện việc công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu tài sản cũng như người có quyền và nghĩa vụ liên quan. Khi thực hiện công chứng loại hợp đồng này, công chứng viên phải căn cứ quy định của pháp luật để xác định mô tô, xe máy tham gia giao dịch thuộc tài sản chung hay tài sản riêng, từ đó yêu cầu xuất trình các tài liệu tương ứng để chứng minh quyền sở hữu, tránh tình trạng sách nhiễu, gây khó khăn cho người yêu cầu công chứng hoặc từ chối yêu cầu công chứng mà không có lý do chính đáng.

2. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động công chứng để phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức hành nghề công chứng trong việc công chứng hợp đồng, giao dịch nói chung, công chứng hợp đồng mua bán mô tô, xe máy đã qua sử dụng nói riêng.

3. Hướng dẫn, chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện việc cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người đề nghị theo đúng quy định của pháp luật về hộ tịch, nghiêm cấm các hành vi vi phạm pháp luật, đạo đức công vụ trong quá trình tham mưu, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân và các hành vi sử dụng giấy xác nhận tình trạng hôn nhân không đúng quy định của pháp luật.

Nguyên Anh

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn