TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 10/09/2020 10:32

Hỏi - đáp: Bản sao trích lục khai tử có cần ghi nguyên nhân chết không?

Hỏi: Ngày 5-8-2020, tôi đến UBND phường Máy Tơ xin cấp bản sao Giấy chứng tử của cha tôi. Tôi được cấp bản sao trích lục khai tử (bản sao) nhưng không ghi nguyên nhân chết. Xin hỏi, việc đó là đúng hay sai, trong khi bản chính trích lục khai tử được cấp tháng 5-2020 có ghi nguyên nhân chết?

                                                                                                                            Vũ Thị Mai- Ngô Quyền

Trả lời: Theo Thông tư 15/2015/TT-BTP ngày 16-11- 2015 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15- 11- 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch, biểu mẫu Sổ đăng ký khai tử, trích lục khai tử (bản chính và bản sao) có nội dung ghi nguyên nhân chết.

Nhưng từ ngày 16-7-2020, theo Thông tư 04/2020/TT-BTP ngày 28- 5- 2020 của Bộ Tư pháp quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hộ tịch và Nghị định số 123/2015/NĐ-CP ngày 15- 11- 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Hộ tịch (thay thế cho Thông tư 15/2015/TT-BTP) thì biểu mẫu Trích lục khai tử (bản chính và bản sao) không còn nội dung ghi nguyên nhân chết. Vì vậy, việc UBND phường Máy Tơ cấp Trích lục khai tử ngày 5-8-2020 không có mục nguyên nhân chết là đúng quy định.

                                      ThS. Phùng Thị Tuyết Trinh

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn