TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/11/2022 09:31

Những điều cần biết về dự án đầu tư xây dựng nhà ở

Theo quy định tại khoản 8 Điều 3 Luật Nhà ở năm 2014, dự án đầu tư xây dựng nhà ở là tổng hợp các đề xuất có liên quan đến việc sử dụng vốn để xây dựng mới nhà ở, các công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội phục vụ nhu cầu ở hoặc để cải tạo, sửa chữa nhà ở trên một địa điểm nhất định.

Hình thức phát triển dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Nhà ở năm 2014 (sửa đổi tại Điều 2 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng năm 2020) bao gồm:

- Dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo một công trình nhà ở độc lập hoặc một cụm công trình nhà ở;

- Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở có hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ tại khu vực nông thôn;

- Dự án đầu tư xây dựng sử dụng đất hỗn hợp có diện tích đất trong dự án để xây dựng nhà ở;

- Dự án đầu tư xây dựng công trình có mục đích sử dụng hỗn hợp để ở và kinh doanh.

Các trường hợp xây dựng nhà ở theo dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Nhà ở năm 2014 như sau:

- Phát triển nhà ở để cho thuê, cho thuê mua, để bán của các doanh nghiệp kinh doanh bất động sản;

- Cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư, khu nhà ở cũ;

- Phát triển nhà ở để phục vụ tái định cư;

- Phát triển nhà ở thuộc sở hữu nhà nước.

Yêu cầu đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở theo quy định tại Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014 như sau:

- Các dự án đầu tư xây dựng nhà ở phải được thực hiện theo quy định của Luật Nhà ở năm 2014.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở chỉ được lập, phê duyệt và triển khai thực hiện tại khu vực đã có quy hoạch chi tiết được phê duyệt, tuân thủ các nội dung quyết định chủ trương đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và đáp ứng các yêu cầu quy định tại Luật Nhà ở năm 2014.

- Dự án đầu tư xây dựng nhà ở, các khu vực trong dự án phải được đặt tên bằng tiếng Việt; trường hợp chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại có nhu cầu đặt tên dự án bằng tiếng nước ngoài thì phải viết tên đầy đủ bằng tiếng Việt trước, viết tiếng nước ngoài sau.

Tên dự án, tên các khu vực trong dự án phải được cơ quan có thẩm quyền quyết định, được sử dụng trong cả quá trình đầu tư xây dựng và quản lý, sử dụng sau khi hoàn thành đầu tư xây dựng.

- Chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở phải thực hiện đầy đủ các nội dung của dự án đã được phê duyệt; trường hợp chủ đầu tư có đề nghị điều chỉnh các nội dung bao gồm: Tên dự án; tiến độ thực hiện; loại nhà ở phải xây dựng; tổng diện tích sàn xây dựng; tổng số lượng nhà ở; tỷ lệ các loại nhà ở; tổng mức đầu tư nếu là dự án được đầu tư bằng vốn nhà nước thì phải được cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại Điều 170 Luật Nhà ở năm 2014 quyết định trước khi triển khai thực hiện xây dựng.

- Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm xác định cụ thể danh mục các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm dự án xây dựng nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, nhà ở để phục vụ tái định cư và công khai trên Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh theo quy định sau đây:

+ Số lượng dự án; tổng số lượng nhà ở và tổng diện tích sàn nhà ở đầu tư xây dựng hàng năm trong các dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn;

+ Các nội dung cơ bản của từng dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn bao gồm: Tên dự án; địa điểm đầu tư xây dựng; quy mô dự án; quy hoạch chi tiết của dự án; tiến độ thực hiện dự án; mục tiêu đầu tư; số lượng nhà ở; tổng diện tích sàn xây dựng nhà ở; hình thức kinh doanh nhà ở; các nội dung khác có liên quan theo quy định của pháp luật về kinh doanh bất động sản; việc công khai các thông tin về dự án quy định phải được thực hiện trong suốt quá trình thực hiện dự án.

Huy Quang

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn