TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/08/2021 10:00

Đường dây nóng tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị  của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống  dịch bệnh Covid-19

Ngày 9/8/2021, UBND thành phố ban hành Quyết định số 2231/QĐ-UBND Quy định việc tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố thông qua điện thoại đường dây nóng. Đường dây nóng bắt đầu hoạt động từ ngày 10/8/2021.

Nguyên tắc tiếp nhận, xử lý thông tin qua đường dây nóng:

Đường dây nóng hoạt động từ 6h00’ đến 24h00’ các ngày trong tuần; chỉ tiếp nhận và trao đổi thông tin liên quan đến việc vi phạm các quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố; không sử dụng đường dây nóng vào mục đích cá nhân.

Số điện thoại đường dây nóng: 0889.397.397 

Việc tiếp nhận thông tin (được ghi âm), xử lý thông tin phản ánh của các tổ chức, cá nhân phải được ghi nhận kịp thời, đầy đủ và giao cho các Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan giải quyết theo thẩm quyền và thời hạn quy định.

Trường hợp tiếp nhận những kiến nghị cần phải xử lý khẩn cấp, khi nhận được thông tin, các Sở, ngành, đơn vị, địa phương phải tổ chức kiểm tra, có biện pháp xử lý kịp thời, đồng thời cung cấp kết quả để người quản lý đường dây nóng tổng hợp báo cáo lãnh đạo UBND thành phố.

Nghiêm cấm hành vi cung cấp, phản ánh thông tin sai sự thật, sử dụng từ ngữ không đúng chuẩn mực, xúc phạm, quấy rối qua điện thoại, làm ảnh hưởng, gián đoạn đến công việc của cán bộ tiếp nhận thông tin và hoạt động của đường dây nóng. Các hành vi trên tùy từng mức độ nghiêm trọng sẽ bị xem xét, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nội dung phản ánh, kiến nghị

Những hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố; các đối tượng không thực hiện các quy định của Trung ương, thành phố và trái với quy định của pháp luật; các kiến nghị xử lý các hành vi vi phạm; những giải pháp, đề xuất giải quyết các hành vi vi phạm.

Theo đó, các tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị gọi điện trực tiếp vào số điện thoại đường dây nóng . Văn phòng UBND thành phố là cơ quan tiếp nhận thông tin, đề xuất lãnh đạo UBND thành phố giao các đơn vị liên quan giải quyết theo quy định, phản hồi thông tin kịp thời đến tổ chức, cá nhân và báo cáo UBND thành phố kết quả giải quyết.

Tuấn Hưng

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn