TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/11/2020 09:22

Thành phố Hải Phòng: Đa dạng các hoạt động hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam

 

Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 9-11 hàng năm góp phần đưa việc học tập, tìm hiểu pháp luật, tuân thủ pháp luật trở thành thói quen hằng ngày của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đồng thời tạo sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội về tinh thần thượng tôn Hiến pháp, pháp luật, thu hút sự tham gia, thực hiện của các cơ quan, tổ chức, Nhân dân trong các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật,

Thực hiện Kế hoạch số 245/KH-UBND ngày 9-10-2020 của UBND thành phố hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, quận, huyện trên địa bàn thành phố đã triển khai nhiều nội dung, hình thức phù hợp. Trong đó, tập trung tổ chức hội thảo, tuyên truyền các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; cải cách tư pháp, tăng cường theo dõi thi hành pháp luật. Tổ chức các hoạt động hướng đến việc giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành pháp luật; nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trong việc chủ động tìm hiểu, học tập các kiến thức pháp luật, cụ thể:

Trong Tháng cao điểm hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã tổ chức Lễ ra mắt “Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật” thành phố. Việc đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật là cách làm hiệu quả góp phần đổi mới toàn diện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Sở Tư pháp đã cử báo cáo viên pháp luật tuyên truyền, phổ biến các luật mới ban hành tại các quận, huyện: Hải An, Lê Chân, Cát Hải, Tiên Lãng, An Dương; tổ chức hội nghị quán triệt thực hiện Nghị định số 19/2020/NĐ-CP về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và Nghị định số 32/2020/NĐ - CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật; in và phát hành 1.100 cuốn sách “Hướng dẫn nghiệp vụ hòa giải ở cơ sở” thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019- 2022”.

Phối hợp với Báo Hải Phòng xuất bản đều kỳ “Phụ trương Pháp luật thành phố Hải Phòng”, phát hành hơn 25.000 tờ/kỳ đến 100% Bí thư chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, các phường, xã, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tới các đảng viên từ 45 năm tuổi Đảng trở lên. Đặc biệt, trong tháng 10-2020, đã hoàn thành xuất bản số “Phụ trương Pháp luật” chuyên đề về phòng, chống tội phạm.

Tiếp tục phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hải Phòng duy trì và nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; trợ giúp pháp lý, tư vấn pháp luật, hòa giải ở cơ sở thông qua các chuyên mục như: “Cuộc sống và pháp luật”, “Nhịp cầu pháp luật”, “Bàn tròn pháp luật”, “Điểm nhấn 365” với những nội dung tuyên truyền pháp luật bổ ích.  Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam, Sở Tư pháp đã phối hợp thực hiện 2 chương trình phát thanh “Bàn tròn pháp luật”: Tìm hiểu những quy định của Luật sửa đổi, bổ sung Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Luật Giám định tư pháp; 01 chương trình “Pháp luật và cuộc sống” với nội dung: Triển khai Ngày pháp luật trên địa bàn thành phố. Chương trình truyền hình “Bàn tròn pháp luật” nội dung về Luật Thanh niên.

Những hoạt động thiết thực, hiệu quả trong triển khai, hưởng ứng  ngày Pháp luật của địa phương đã góp phần nâng cao ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân trên địa bàn thành phố.

Hương Nguyễn

 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đình Chuyến cùng lãnh đạo sở, ngành nhấn nút Khai trương Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn