TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/01/2023 09:49

Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 09/12/2022, Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 01/01/2023 đến hết ngày 31/12/2030.

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng áp dụng

- Phạm vi điều chỉnh: Nghị quyết này quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

- Đối tượng áp dụng: Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

2. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ để duy trì mức sinh thay thế

- Đối với xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là xã)

+ Khuyến khích, hỗ trợ 20.000.000 đồng (hai mươi triệu đồng) đối với xã thuộc khu vực hải đảo khi đạt tiêu chí: Trong năm bình xét, đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tui sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con.

+ Khuyến khích, hỗ trợ 50.000.000 đồng (năm mươi triệu đồng) đối với xã (ngoài các xã quy định tại điểm a khoản này) khi đạt tiêu chí: 03 (ba) năm liên tục tính đến năm bình xét, đạt tỷ lệ từ 70% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con.

+ Đối với xã đã được khuyến khích, hỗ trợ tại điểm b khoản này thì không thực hiện xét khuyến khích, hỗ trợ tại 02 (hai) năm sau liền kề.

- Đối với huyện đảo Bạch Long Vĩ: Khuyến khích, hỗ trợ 30.000.000 đồng (ba mươi triệu đồng) khi đạt tiêu chí: Trong năm bình xét, đạt tỷ lệ từ 60% trở lên cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con.

- Đối với cá nhân

+ Phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ sinh đủ 02 (hai) con trước 35 tuổi và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai được hỗ trợ một lần: 500.000 đồng/người đặt dụng cụ tử cung (năm trăm nghìn đồng); 500.000đ/người cấy thuốc tránh thai.

+ Người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; các đối tượng bảo trợ xã hội; người sống tại huyện đảo, xã đảo và tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại được hỗ trợ như sau:

Hỗ trợ một lần: 1.000.000 đồng/người đặt dụng cụ tử cung; 2.000.000 đồng/người cấy thuốc tránh thai.

Hỗ trợ hàng năm: 500.000 đồng/người tiêm thuốc tránh thai.

Hỗ trợ hàng năm người sử dụng: viên uống tránh thai, bao cao su.

+ Một đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng nhiều chính sách thì chỉ được hưởng một chính sách hỗ trợ cao nhất.

3. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh

- Đối với tập thể:

+ Khuyến khích các thôn, tổ dân phố đưa nội dung về kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh trong hương ước, quy ước.

+ Khuyến khích các hộ gia đình trong độ tuổi sinh đẻ ký cam kết không vi phạm quy định về lựa chọn giới tính thai nhi dưới mọi hình thức.

- Đối với cá nhân:

Hỗ trợ một lần 5.000.000 đồng/gia đình đối với cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ sinh 02 (hai) con một bề là gái, cam kết không sinh thêm con, được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa tiêu biểu cấp thành phố.

4. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ khuyến khích góp phần nâng cao chất lượng dân số:

- Chính sách tầm soát trước sinh và tầm soát sơ sinh

+ Hỗ trợ một lần thực hiện tầm soát trước sinh ít nhất 04 (bốn) bệnh, tật bẩm sinh (bệnh tan máu bẩm sinh Thalassemia, hội chứng Edward, hội chng Down, hội chứng Patau) đối với phụ nữ mang thai thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người sống tại vùng hải đảo: 2.000.000 đồng/phụ nữ thực hiện tầm soát trước sinh.

+ Hỗ trợ một lần thực hiện tầm soát sơ sinh ít nhất 03 (ba) bệnh, tật bm sinh (bệnh suy giáp trạng bẩm sinh, bệnh thiếu men G6PD, tăng sản thượng thận bm sinh) đối với trẻ sơ sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội hoặc người sống tại vùng hải đảo: 2.000.000 đồng/trẻ thực hiện tầm soát sơ sinh.

- Chính sách chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

+ Hỗ trợ 35.000.000 đồng/xã/năm đối với xã có từ 10.000 dân trở lên khi tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

+ Hỗ trợ 25.000.000 đồng/xã/năm đối với xã có dưới 10.000 dân khi tổ chức tư vấn, khám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi.

+ Hỗ trợ một lần 10.000.000 đồng/xã đối với xã đạt 100% thôn, tổ dân phố có và duy trì hoạt động của câu lạc bộ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

5. Chính sách khuyến khích, hỗ trợ đối với cộng tác viên dân số

Khuyến khích, hỗ trợ 5.000.000 đồng/cộng tác viên/năm đối với cộng tác viên khi đạt các tiêu chí sau:

- Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ tự nguyện sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại.

- Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động đối tượng tham gia thực hiện tầm soát trước sinh, tầm soát sơ sinh.

- Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch năm được giao về vận động người cao tuổi khám sức khỏe định kỳ.

Phương Thành

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn