TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 27/06/2022 11:03

Tiêu chuẩn trình độ công chức ngạch kế toán từ ngày 18/7/2022

Ngày 03/6/2022, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 29/2022/TT-BTC quy định về mã số, tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với các ngạch công chức chuyên ngành kế toán, thuế, hải quan, dự trữ. Thông tư có hiệu lực từ ngày 18/7/2022. Theo đó, tiêu chuẩn trình độ đào tạo, bồi dưỡng của kế toán các cấp có những điểm mới thay đổi như sau:

1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên cao cấp

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có bằng tốt nghiệp cao cấp lý luận chính trị hoặc cao cấp lý luận chính trị - hành chính hoặc có giấy xác nhận trình độ lý luận tương đương cao cấp lý luận chính trị của cơ quan có thẩm quyền;

(Thông tư mới ban hành đã bỏ trình độ cử nhân chính trị so với Thông tư số 77/2019/TT-BTC ban hành trước đó)

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên cao cấp và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

(Bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức; Không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ, so với Thông tư số 77/2019/TT-BTC).

2. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên chính

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên chính và tương đương hoặc có bằng cao cấp lý luận chính trị - hành chính.

(Bằng cao cấp lý luận chính trị có thể thay chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức; Không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ).

3. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán viên

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính;

- Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với công chức ngạch chuyên viên và tương đương.

(Không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ tin học mà thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản, sử dụng ngoại ngữ).

4. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng kế toán trung cấp

Có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên thuộc chuyên ngành kế toán, kiểm toán, tài chính (không còn quy định chứng chỉ tin học, thay vào đó yêu cầu có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; Không còn quy định chứng chỉ ngoại ngữ).

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn