TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:13

5 nhiệm vụ trọng tâm để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong cơ sở giáo dục

 

Ngày 09/9/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch số 895/KH-BGDĐT về công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 của ngành Giáo dục năm học 2021 - 2022. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các cơ sở giáo dục thực hiện tốt 5 nhiệm vụ trọng tâm nêu sau:

Tổ chức thực hiện các văn bản, chính sách về phòng, chống dịch COVID-19 trong các cơ sở giáo dục. Trong đó, chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch giáo dục của nhà trường năm học 2021-2022 linh hoạt, phù hợp với tình hình dịch COVID-19 tại địa phương theo hướng dẫn của Bộ GD&ĐT về việc thực hiện nhiệm vụ năm học đối với từng cấp học, trình độ đào tạo.

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch và các hoạt động hỗ trợ người học. Trong đó, chủ động thông tin rộng rãi, kịp thời về các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Giải thích, hướng dẫn rõ biện pháp phòng, chống, ứng phó với đại dịch COVID-19 của cơ sở giáo dục để tạo sự đồng thuận, nghiêm túc thực hiện đối với người học, gia đình người học và cán bộ, nhà giáo, nhân viên.

Đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời từ các nguồn thông tin chính thống, tin cậy về tình hình dịch bệnh. Thông báo rộng rãi tới người học, gia đình người học số điện thoại đường dây nóng của Sở Y tế và các cơ sở y tế trên địa bàn có thể thu dung, điều trị dịch COVID-19…

Tăng cường các hoạt động hỗ trợ người học bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; tổ chức tư vấn sức khỏe, tâm lý và các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch; quan tâm, hỗ trợ kịp thời đối với người học có hoàn cảnh khó khăn, các trường hợp F0, F1, sống trong các khu vực bị phong tỏa, cách ly y tế.

Các cơ sở giáo dục rà soát, kiện toàn và duy trì hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của cơ sở giáo dục do thủ trưởng cơ sở giáo dục làm trưởng ban chỉ đạo; thành lập các tổ an toàn COVID-19 để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch và các phương án xử trí theo các tình huống: khi chưa có ca bệnh, khi có trường hợp nghi mắc, F0, F1, F2 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện việc đánh giá nguy cơ lây nhiễm và cập nhật thường xuyên trên hệ thống bản đồ an toàn phòng, chống dịch, ứng dụng (App) Antoancovid theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức tập huấn cho các thành viên tổ an toàn COVID-19, đội ngũ nhân viên chuyên trách và kiêm nhiệm công tác y tế trường học về công tác phòng, chống dịch, xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19.

Phối hợp liên ngành về công tác phòng, chống dịch Covid-19, trong đó phân công rõ đầu mối, trách nhiệm cụ thể của ngành y tế, bảo hiểm xã hội các cấp ở địa phương trong việc phối hợp, hỗ trợ các cơ sở giáo dục trên địa bàn triển khai công tác phòng, chống dịch COVID-19; chủ động đề xuất và phối hợp với cơ quan y tế ở địa phương trong công tác tiêm chủng phòng COVID-19 cho đội ngũ cán bộ, nhà giáo, nhân viên và tiêm chủng cho học sinh, sinh viên khi có đủ điều kiện; sẵn sàng phối hợp với các địa phương để hỗ trợ về nhân lực, nhất là đội ngũ giảng viên, sinh viên y khoa tham gia công tác phòng, chống dịch; làm khu thu dung, khu cách ly, bệnh viện dã chiến khi được huy động để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch cấp bách của địa phương.

Tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành việc thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 và công tác y tế trường học tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc, các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch; áp dụng bộ công cụ, tiêu chí đánh giá mức độ an toàn phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo dục trên các ứng dụng “An toàn COVID-19”, NCOVI, Bluezone và Vietnam health declaration.

Thành Đạt

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn