TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 17:02

Hướng dẫn thể lệ bầu cử

Ngày 16/4/2021, Sở Nội vụ có Công văn số 811/SNV-XDCQ&CTTN hướng dẫn về thể lệ bầu cử, theo đó:

1. Việc bỏ phiếu bắt đầu từ 07 giờ sáng đến 07 giờ tối cùng ngày (19 giờ). Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 05 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 09 giờ tối (21 giờ) cùng ngày.

2. Mỗi cử tri có quyền bỏ một phiếu đại biểu Quốc hội và bỏ một phiếu bầu đại biểu Hội đồng nhân dân tương ứng với mỗi cấp Hội đồng nhân dân mà cử tri được bầu.

3. Cử tri phải tự mình đi bầu cử, không được nhờ người bầu cử thay; khi nhận phiếu bầu cử, cử tri phải xuất trình thẻ cử tri.

4. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật thông tin phiếu của cử tri; trường hợp cử tri vì khuyết tật không tự bỏ phiếu được thì nhờ người khác bỏ phiếu vào hòm phiếu.

5. Cử tri không bầu cho ai trong phiếu bầu cử thì gạch giữa cả dòng chữ họ và tên của người mà mình không bầu (gạch đè lên hàng chữ họ và tên người ứng cử); không khoanh tròn; không được đánh dấu trên phiếu bầu; không được viết thêm, ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử vào phiếu bầu; không để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc gạch xóa hết tên những người ứng cử trong phiếu bầu; không được sử dụng phiếu bầu cử không có dấu của Tổ bầu cử.

6. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử; nếu viết hỏng phiếu bầu cử, cử tri có quyền đổi phiếu bầu cử khác.

7. Khi cử tri bỏ phiếu xong, Tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu “Đã bỏ phiếu” vào mặt trước thẻ cử tri của cử tri đã bỏ phiếu bầu cử xong, Thẻ cử tri chỉ có giá trị cho 01 lần bỏ phiếu.

8. Phiếu bầu cử có một trong những dấu hiệu sau đây là phiếu không hợp lệ: Phiếu không theo mẫu quy định do Tổ bầu cử phát ra hoặc Phiếu không có dấu của Tổ bầu cử hoặc Phiếu để số người được bầu nhiều hơn số lượng đại biểu được bầu đã ấn định cho đơn vị bầu cử hoặc Phiếu gạch xóa hết tên những người ứng cử hoặc Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử hoặc Phiếu có ghi thêm nội dung khác.

9. Mọi người đều phải tuân theo nội quy của phòng bỏ phiếu; không ai được vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào.

10. Trong ngày bầu cử việc bỏ phiếu phải được tiến hành liên tục. Trong trường hợp có sự kiện bất ngờ làm gián đoạn việc bỏ phiếu, thì Tổ bầu cử phải lập tức niêm phong hòm phiếu, tài liệu liên quan trực tiếp đến cuộc bầu cử, kịp thời báo cáo cho Ban bầu cử biết, đồng thời phải có những biện pháp cần thiết để việc bỏ phiếu được tiếp tục.

Hương Nguyên

 

 

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn