TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 20/08/2021 08:28

Mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp - người lao động cần biết

Ngày 27-5-2020, Chính phủ  ban hành Nghị định số 58/2020/NĐ- CP quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (sau đây viết tắt là Nghị định số 58/2020/NĐ-CP); Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15- 7- 2020. Sau đây là một số nội dung chính liên quan đến quy định về mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà người lao động cần biết: 

1. Mức đóng Bảo hiểm xã hội bắt buộc và trường hợp được đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp thấp hơn mức bình thường (áp dụng từ ngày 15-07-2020) 

Theo quy định mới tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP, từ ngày 15-07-2020, mức đóng của người sử dụng lao động vào Quỹ tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp có sự thay đổi. Cụ thể như sau:

- Mức đóng bình thường bằng 0,5% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội; đồng thời được áp dụng đối với người lao động là cán bộ, công chức, viên chức và người thuộc lực lượng vũ trang thuộc các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội, quân đội, công an, đơn vị sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách nhà nước;

- Mức đóng bằng 0,3% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội được áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp nếu bảo đảm các điều kiện sau đây:

+ Trong vòng 03 năm tính đến thời điểm đề xuất không bị xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi vi phạm pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và bảo hiểm xã hội.

+ Thực hiện việc báo cáo định kỳ tai nạn lao động và báo cáo về an toàn, vệ sinh lao động chính xác, đầy đủ, đúng thời hạn trong 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

+ Tần suất tai nạn lao động của năm liền kề trước năm đề xuất phải giảm từ 15% trở lên so với tần suất tai nạn lao động trung bình của 03 năm liền kề trước năm đề xuất hoặc không để xảy ra tai nạn lao động tính từ 03 năm liền kề trước năm đề xuất.

 2. Hồ sơ đề xuất được áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường

Để được đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp với mức thấp hơn mức đóng bình thường, người sử dụng lao động chuẩn bị hồ sơ bao gồm:

- Văn bản đề nghị theo mẫu 01 quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

- Bản sao chứng thực Báo cáo đánh giá công tác an toàn vệ sinh lao động và giảm tần suất tai nạn lao động theo Mẫu số 02 Nghị định số 58/2020/NĐ-CP.

3. Thời hạn áp dụng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

Thời hạn thực hiện mức đóng mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường là 36 tháng, kể từ tháng quyết định áp dụng mức đóng có hiệu lực.

Trong vòng 60 ngày trước ngày trước ngày hết thời hạn áp dụng mức đóng này, nếu người sử dụng lao động vẫn có nhu cầu tiếp tục mức đóng thấp hơn mức đóng bình thường vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động thì lập 01 bộ hồ sơ theo quy định.

4. Mức đóng BHXH bắt buộc vào quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bằng 0% đến 30-6-2022

Đây là chính sách giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01-7-2021.

Theo đó, người sử dụng lao động được áp dụng mức đóng bằng 0% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng Bảo hiểm xã hội vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong 12 tháng (thời gian từ ngày 01-7-2021 đến hết ngày 30-6-2022) cho người lao động thuộc đối tượng áp dụng chế độ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trừ cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, người lao động trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập được hưởng lương từ ngân sách nhà nước).

Phạm Nguyễn

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn