TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 06/11/2020 10:21

Quận Lê Chân: Tổ chức Hội nghị tuyên tuyền pháp luật và trợ giúp pháp lý

Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11), Ngày 06/11, Quận Lê Chân tổ chức Hội nghị tuyên tuyền pháp luật và trợ giúp pháp lý

Quang cảnh Hội nghị

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn