TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 15/03/2023 10:18

Chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập

Hỏi: Tôi hiện đang là viên chức công tác tại Trung tâm y tế một quận trên địa bàn thành phố. Tôi được biết, từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 những người công tác tại các cơ sở y tế công lập được hưởng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề. Xin cho biết mức ưu đãi và đối tượng được hưởng như thế nào?

( Nguyễn Thị Thu- quận Hải An, Hải Phòng)

Trả lời: Ngày 15/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị định số 05/2023/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 56/2011/NĐ-CP ngày 04/07/2011 của Chính phủ quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức công tác tại các cơ sở y tế công lập.

Theo đó, mức phụ cấp ưu đãi nghề đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở áp dụng từ ngày 01/01/2022 đến hết ngày 31/12/2023 là 100% áp dụng đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng (bao gồm cả kiểm dịch y tế biên giới); làm chuyên môn y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn, Phòng khám đa khoa khu vực, Nhà hộ sinh, Trung tâm y tế huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương và bệnh viện tuyến huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương.

Lưu ý: Trong thời gian áp dụng mức phụ cấp ưu đãi theo nghề  đối với viên chức y tế dự phòng, y tế cơ sở theo quy định này thì sẽ không được áp dụng 60% mức phụ cấp đối với kiểm dịch y tế biên giới và 40% đối với viên chức thường xuyên, trực tiếp làm chuyên môn y tế dự phòng.

Trợ giúp viên pháp lý: Đoàn Thị Huế

Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước thành phố

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn