TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/03/2023 08:42

Độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính

 

Hỏi: Tôi muốn hỏi bao nhiêu tuổi thì phải chịu trách nhiệm hành chính?

(Hồng Hạnh, xã Thủy Triều, huyện Thủy Nguyên)

Trả lời: Độ tuổi chịu trách nhiệm hành chính như sau:

1. Độ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính

Độ tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính được quy định tại điểm a khoản 1 Điều 5 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 như sau:

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị xử phạt vi phạm hành chính về vi phạm hành chính do cố ý;

- Người từ đủ 16 tuổi trở lên bị xử phạt vi phạm hành chính về mọi vi phạm hành chính.

2. Độ tuổi bị áp dụng biện pháp xử lý vi phạm hành chính

* Độ tuổi bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn (Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020):

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm nghiêm trọng do cố ý quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi:

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép.

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi sau đây nhưng không phải là tội phạm:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

+ Chiếm giữ trái phép tài sản;

+ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép.

- Người từ đủ 14 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi sau đây nhưng không phải là tội phạm:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

+ Chiếm giữ trái phép tài sản;

+ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép;

+ Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

* Độ tuổi bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng (Điều 92 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020):

- Người từ đủ 12 tuổi đến dưới 14 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện hành vi có dấu hiệu của một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc một tội phạm đặc biệt nghiêm trọng quy định tại Bộ luật Hình sự, trừ những tội phạm quy định tại khoản 2 Điều 12 Bộ luật Hình sự.

- Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi thực hiện một trong các hành vi quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều 90 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

- Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi thực hiện một trong các hành vi sau đây nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

+ Chiếm giữ trái phép tài sản;

+ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép.

* Độ tuổi bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc (Điều 94 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020):

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên đã 02 lần bị xử phạt vi phạm hành chính và bị lập biên bản vi phạm hành chính tại lần vi phạm thứ ba trong thời hạn 06 tháng về một trong các hành vi sau đây nhưng không phải là tội phạm và không có nơi cư trú ổn định:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

+ Chiếm giữ trái phép tài sản;

+ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép;

+ Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

- Người từ đủ 18 tuổi trở lên thực hiện một trong các hành vi sau đây nhưng không phải là tội phạm và trước đó đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn:

+ Xúc phạm nhân phẩm, danh dự của người khác;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác;

+ Chiếm giữ trái phép tài sản;

+ Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác;

+ Gây rối trật tự công cộng;

+ Trộm cắp tài sản;

+ Đánh bạc;

+ Lừa đảo;

+ Đua xe trái phép;

+ Ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

 * Độ tuổi bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (Điều 96 Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012, được sửa đổi, bổ sung năm 2020):

Người nghiện ma túy từ đủ 18 tuổi trở lên thuộc trường hợp bị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc theo quy định của Luật Phòng, chống ma túy.

 Phương Thành

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn