TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2022 16:45

Trường hợp nào doanh nghiệp được sử dụng  người lao động làm thêm đến 300 giờ/năm?

Hỏi: Tôi làm việc tại một doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Hai năm qua, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, công việc của tôi bị ảnh hưởng rất nhiều do bị cắt giảm lao động. Hiện nay, dịch bệnh đã được kiểm soát. Tôi có nghe nói trong một số trường hợp doanh nghiệp được sử dụng người lao động làm thêm đến 300 giờ/năm. Vậy xin hỏi đó là những trường hợp nào?

                                                                           (Minh Hà, Hải Phòng)

Trả lời:

Vấn đề bạn hỏi, chúng tôi trao đổi như sau:

Theo hướng dẫn tại Công văn số 1312/LĐTBXH-ATLĐ ngày 26/4/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của người lao động trong bối cảnh dịch COVID-19, người sử dụng lao động (hay doanh nghiệp) được sử dụng người lao động làm thêm tối đa 300 giờ trong 01 năm trong các trường hợp sau:

1.  Trường hợp người sử dụng lao động có nhu cầu và được sự đồng ý của người lao động thì được sử dụng người lao động làm thêm trên 200 giờ nhưng không quá 300 giờ trong 01 năm, trừ các trường hợp sau đây:

+ Người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi;

+ Người lao động là người khuyết tật nhẹ suy giảm khả năng lao động từ 51% trở lên, khuyết tật nặng hoặc khuyết tật đặc biệt nặng;

+ Người lao động làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;

+ Lao động nữ mang thai từ tháng thứ 7 hoặc từ tháng thứ 6 nếu làm việc ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo;

+ Lao động nữ đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

2. Được sử dụng người lao động làm thêm không quá 300 giờ trong 01 năm trong một số ngành, nghề, công việc hoặc trường hợp sau đây:

+ Sản xuất, gia công xuất khẩu sản phẩm hàng dệt, may, da, giày, điện, điện tử, chế biến nông, lâm, diêm nghiệp, thủy sản;

+ Sản xuất, cung cấp điện, viễn thông, lọc dầu; cấp, thoát nước;

+ Trường hợp giải quyết công việc đòi hỏi lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao mà thị trường lao động không cung ứng đầy đủ, kịp thời;

+ Trường hợp phải giải quyết công việc cấp bách, không thể trì hoãn do tính chất thời vụ, thời điểm của nguyên liệu, sản phẩm hoặc để giải quyết công việc phát sinh do yếu tố khách quan không dự liệu trước, do hậu quả thời tiết, thiên tai, hỏa hoạn, địch họa, thiếu điện, thiếu nguyên liệu, sự cố kỹ thuật của dây chuyền sản xuất;

+ Trường hợp khác do Chính phủ quy định.

Luật gia Phạm Liên

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn