TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2020 10:01

Kiện toàn bộ máy Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng

Ủy ban nhân dân thành phố ra Quyết định số 208/QĐ-UBND ngày 31/01/2020 và Quyết định số 702/QĐ-UBND ngày 11/3/2020 về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật Hải Phòng

Các tin cũ hơn

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn