TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/10/2020 10:10

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật

Ngày 19/5/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 27/2013/QĐ-TTg quy định về thành phần và nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật.

Quyết định gồm 08 điều, Điều 1 Quy định về thành phần của Hội đồng; Điều 2 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng; Điều 3 quy định về nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng; Điều 4 quy định trách nhiệm của Phó Chủ tịch Hội đồng; Điều 5 quy định trách nhiệm của Ủy viên Hội đồng; Điều 6 về kinh phí hoạt động, Điều 7 về hiệu lực thi hành và Điều 8 là trách nhiệm thi hành Quyết định.

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn