TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/07/2020 09:03

Tài liệu hòa giải ở cơ sở có nhạy cảm giới có ý nghĩa thiết thực đối với hòa giải viên ở cơ sở

Để bảo đảm tính chính xác, khoa học, khả năng ứng dụng cao vào thực tiễn của Tài liệu, sáng ngày 15/7/2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức cuộc họp góp ý, hoàn thiện Tài liệu. Cuộc họp do đồng chí Uông Ngọc Thuẩn - Phó Vụ trưởng Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì với sự tham dự của gần 30 đại biểu gồm nhóm tác giả biên soạn tài liệu, nhóm chuyên gia thẩm định tài liệu (gồm 03 chuyên gia Trung ương, 03 chuyên gia tại các tỉnh Điện Biên, Hà Tĩnh, và tỉnh Sóc Trăng tham gia họp online qua ứng dụng Jit.si meeting), đại diện một số cơ quan, đơn vị thực hiện nâng cao bình đẳng giới như Học viện Phụ nữ Việt Nam, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, tổ chức Care tại Việt Nam, tổ chức Oxfam tại Việt Nam, tổ chức Depocen, một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Sau khi nghe Trưởng nhóm tác giả biên soạn tài liệu trình bày giới thiệu chung về Dự thảo Tài liệu, đại diện Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật trình bày tóm tắt bản tổng hợp ý kiến góp ý của các chuyên gia đối với dự thảo Tài liệu. Tại cuộc họp, các ý kiến phát biểu đánh giá cao sự cần thiết ban hành tài liệu; tài liệu này rất hữu ích đối với hòa giải viên ở cơ sở và đối với xã hội. Các đại biểu đã tập trung làm rõ những vấn đề cơ bản trong tài liệu như sự phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành về hòa giải ở cơ sở, pháp luật về bình đẳng giới; khối lượng kiến thức đáp ứng được mục tiêu chung và mục tiêu cụ thể của từng phần/chương trong tài liệu; các thuật ngữ chính được giải thích, thiết kế tài liệu, bố cục và cách trình bày phù hợp nội dung và đối tượng sử dụng tài liệu; thời gian thực hành tình huống và thời gian học lý thuyết...

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Uông Ngọc Thuẩn đánh giá cao sự quan tâm của các đại biểu đối với Tài liệu; ý kiến của các đại biểu rất sát, đặc biệt là những vấn đề còn hạn chế trong tài liệu. Đồng chí yêu cầu nhóm tác giả biên soạn tài liệu nghiên cứu, tiếp thu chỉnh lý, hoàn thiện Tài liệu.

Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn