TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 05/11/2020 15:45

HUYỆN THỦY NGUYÊN: Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở

Hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam (09/11), sáng 04/11, Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật khiếu nại năm 2011, Luật Tố cáo năm 2018 và tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

Những năm qua, các phòng, ban, cơ quan, đơn vị thuộc huyện và UBND các xã, thị trấn đã tổ chức thực hiện tốt các quy định của Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và Luật hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, công tác giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở còn một số hạn chế. Tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo còn diễn biến khá phức tạp; có vụ việc cán bộ thụ lý giải quyết còn lúng túng, chưa triệt để…

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên của Sở Tư pháp và báo cáo viên của huyện phổ biến, truyền đạt những nội dung cơ bản, những điểm mới sửa đổi, bổ sung của Luật tố cáo 2018, Luật Khiếu nại và những nội dung trọng tâm, kỹ năng, nghiệp vụ tiến hành hòa giải ở cơ sở để các đại biểu nắm vững nội dung, vận dụng tốt trong tổ chức thực hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và hòa giải ở cơ sở.

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn