TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/10/2020 15:47

Lễ ra mắt "Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật" thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố

Ngày 30/10/2020, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức Lễ ra mắt "Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật" thuộc Cổng thông tin điện tử thành phố. Đến dự và chủ trì buổi Lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Đình Chuyến - Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố; đồng chí Lã Thanh Tân - Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp; đồng chí Bùi Văn Vi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp; đại diện Lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Thông tin - Truyền thông, Trung tâm Thông tin - Tin học, các phong nghiệp vụ thuộc Sở Tư pháp, phòng Tư pháp quận, huyện ... cùng đông đảo phóng viên, báo chí đến đưa tin về sự kiện. 

;

Đồng chí Nguyễn Đình Chuyến chủ trì buổi Lễ ra mắt "Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật"

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Tư pháp, Sở Thông tin - Truyền thông

                                                                                                                                                Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn