TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 02/06/2021 10:22

Những bước chuyển mạnh mẽ trong công tác thi hành án dân sự  

Báo cáo chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2020 của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) công bố, công tác thi hành án dân sự (THADS) được đánh giá đạt chỉ số 79,1%, tăng 16,3% so với năm đầu tiên của nhiệm kỳ Chính phủ 2016. Đây là chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với công tác THADS theo số liệu điều tra tại 63 tỉnh, thành phố. Theo đó “79,1% doanh nghiệp cho biết: Phán quyết của tòa án được thi hành nhanh chóng trong khảo sát năm 2020, tăng so với 62,8% của năm 2016”.

Qua kết quả của PCI cho thấy sự chuyển động tích cực của công tác THADS trong giai đoạn 5 năm từ 2016 đến nay. Theo số liệu tại các Báo cáo Chính phủ trình Quốc hội thì năm 2016, thi hành xong trên 29.000 tỷ đồng (đạt tỉ lệ 33,74%); năm 2017, thi hành xong trên 35.000 tỷ đồng (đạt 38,31%); năm 2018, thi hành xong trên 34.000 tỷ (đạt 38,35%). Đặc biệt từ năm 2019 đến năm 2020 số thi hành xong tăng mạnh. Nếu như năm 2019, thi hành xong gần 53.000 tỷ đồng (đạt 35,46%) thì năm 2020 đã thi hành xong gần 54.000 tỷ đồng.

Kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển KT-XH của đất nước và từng địa phương. Tuy nhiên, cần củng cố, kiện toàn đội ngũ công chức, chấp hành viên, nêu cao vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên kiểm tra, giám sát đối với hoạt động này, gắn với công tác giáo dục chính trị, tư tưởng và tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực trong THADS, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm vi phạm.

Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo thi hành án các vụ việc thu hồi tài sản trong các vụ án về tham nhũng, kinh tế, nhất là các vụ án mà Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo. Tổ chức thu hồi khoản nợ của các tổ chức tín dụng, ngân hàng theo Nghị quyết số 42/2019/QH14 của Quốc hội về xử lý nợ xấu. Nhìn lại kết quả của cả nhiệm kỳ 5 năm (2016-2020), số việc và tiền thi hành xong năm sau luôn cao hơn năm trước; nhiệm kỳ này cũng cao hơn nhiệm kỳ trước. Cụ thể, các cơ quan THADS đã thi hành xong trên 2,8 triệu việc (tăng 20,33% so với nhiệm kỳ trước); về tiền đã thu được số tiền hơn 205.000 tỷ đồng (tăng 56% so với nhiệm kỳ trước). Riêng năm 2020, số tiền thi hành xong tăng trên 24.000 tỷ đồng (tăng 84,82% về tiền) so với năm 2016.

Những kết quả của công tác THADS thời gian qua theo khảo sát của PCI là đáng khích lệ, điều đó cho thấy cộng đồng doanh nghiệp đã luôn đồng hành, mong muốn và tiếp tục kỳ vọng công tác THADS có những cải cách mạnh mẽ và thực chất hơn nữa để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp trong quá trình giải quyết các tranh chấp; đảm bảo bản án, quyết định của tòa án liên quan đến doanh nghiệp được thực thi nhanh chóng, thuận lợi từ đó góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam. Việc tiếp tục nâng cao kết quả công tác THADS sẽ góp phần quan trọng vào việc thực hiện đột phá nhiệm vụ trên, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững và năng động của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế Việt Nam trong những năm tiếp theo.

Ngọc Chi

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn