TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 17/09/2021 16:58

Sở Tư pháp thành phố  triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân thành phố, Công văn số 926/TTTP-NV6 ngày 10/9/2021 của Thanh tra thành phố về việc triển khai Cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng", ngày 14-9-2021, Sở Tư pháp ban hành Công văn số 1396/STP-TTr quán triệt tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại đơn vị mình tham gia Cuộc thi đầy đủ với tinh thần trách nhiệm cao. Số lượng bài dự thi là kết quả đánh giá, chấm điểm công tác phòng, chống tham nhũng tại đơn vị và nộp bài thi về Thanh tra Sở trước ngày 01-10-2021.

Văn phòng Sở có trách nhiệm đăng tải việc triển khai, phát động Cuộc thi, thể lệ, đề thi, bài mẫu dự thi trên Cổng thông tin điện tử của Sở theo đường dẫn, gồm:

+ Thể lệ cuộc thi: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/thanh-tra-chinh-phu-cong-bo-the-le-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-tham-nhung-186733.htm

+ Đề thi, mẫu bài dự thi: https://thanhtra.com.vn/thanh-tra/hoat-dong-nganh/tai-lieu-cuoc-thi-tim-hieu-phap-luat-ve-phong-chong-tham-nhung-186898.html

Hải Hà

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn