TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 26/04/2021 16:37

Tháng 4/2021: Huyện Kiến Thụy đẩy mạnh các hoạt động  tuyên truyền về bầu cử trong tháng cao điểm

Nằm trong chuỗi các hoạt động đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) về bầu cử trong tháng 4/2021; nhằm lan tỏa việc hưởng ứng tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”; để cuộc thi trở thành đợt sinh hoạt pháp lý sâu rộng, góp phần quan trọng nhằm tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và thực hiện pháp luật về bầu cử; bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật và thực sự là ngày hội của toàn dân;

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Hội đồng Phối hợp PBGDPL huyện Kiến Thụy, vừa qua, Phòng Tư pháp phối hợp Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện thực hiện hoạt động cấp phát tờ gấp pháp luật về bầu cử và tờ rơi hướng dẫn tham dự Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Tham dự Chương trình có các đồng chí: Đào Trọng Trung - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố; đại diện lãnh đạo Ban Chính sách Pháp luật, Tuyên giáo - Nữ công, LĐLĐ huyện Kiến Thụy; đại diện Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, Phòng Tư pháp và gần 200 công nhân lao động thuộc Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Thảo Diệp. Đây là  hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của công nhân lao động về tầm quan trọng của cuộc bầu cử và góp phần lan tỏa ý nghĩa của “Ngày hội non sông” - 23/5/2021.

                                       Hồng Vân
                                            - Trưởng phòng Tư pháp huyện Kiến Thụy

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn