TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 03/06/2022 15:50

Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh tại Văn bản số 2530/VPCP-NC ngày 21/4/2022 của Văn phòng Chính phủ, ngày 27/5/2022, UBND thành phố ra Công văn số 3584/UBND-NC&KTGS yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố và UBND các quận, huyện tập trung thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Luật Phòng cháy và chữa cháy năm 2013 và các văn bản pháp luật có liên quan đến công tác phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là Kết luận số 02-KL/TW ngày 18/5/2021 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 47-CT/TW ngày 25/6/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 32/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư; Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 09/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư; Công điện 584/CĐ-TTg, ngày 19/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy; Quyết định số 630/QĐ-TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy; các văn bản chỉ đạo của UBND thành phố triển khai thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TU ngày 03/3/2015 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ trên địa bàn thành phố.

2. UBND các quận, huyện:

- Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt là các biện pháp, giải pháp thoát nạn, cứu người để các tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân biết, tự giác thực hiện; tăng cường kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn, nhất là các khu nhà cao tầng, hộ gia đình, khu vực có đông dân cư sinh sống, các cơ quan đơn vị doanh nghiệp sản xuất kinh doanh theo phân cấp quản lý nhà nước về phòng cháy và chữa cháy quy định tại Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ.

- Chỉ đạo Đài Truyền thanh cấp huyện, cấp xã xây dựng và phát sóng tin bài trong đó nêu rõ trách nhiệm của chủ hộ gia đình, tổ trưởng tổ dân phố, khu dân cư trong công tác đảm bảo an toàn phòng cháy và chữa cháy; trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan, đơn vị hướng dẫn nhắc nhở nhân viên, người lao động của mình khi về nơi cư trú tuyên tuyền, nhắc nhở các thành viên trong gia đình thực hiện các biện pháp phòng cháy và chữa cháy để đảm bảo an toàn PCCC trong cuộc sống. Tập trung tuyên truyền Quyết định số 09/2022/QĐUBND ngày 25/02/2022 của UBND thành phố về việc ban hành quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở riêng lẻ và nhà ở riêng lẻ kết hợp kinh doanh, sản xuất trên địa bàn thành phố.

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 151/KH-BCA-C07 ngày 12/4/2021 của Bộ Công an về việc thực hiện đợt cao điểm tuyên truyền, kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh.

- Khi có sự cố cháy, nổ trên địa bàn phải khẩn trương huy động mọi nguồn lực tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ kịp thời không để xảy ra cháy lan, cháy lớn gây hậu quả nghiêm trọng. Khẩn trương khắc phục hậu quả vụ cháy, ổn định tình hình đời sống nhân dân.

3. Công an thành phố:

- Phối hợp cùng các Sở, ngành, địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục kiến thức, kỹ năng, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

- Phối hợp với các cơ quan thông tin truyền thông phổ biến kiến thức pháp luật về phòng cháy và chữa cháy, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình, cá nhân trong công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, 3 chữa cháy tại các hộ gia đình, khu dân cư. Phối hợp với Đài phát thanh và truyền hình Hải Phòng xây dựng các phóng sự cảnh báo nguy cơ cháy, nổ tại khu dân cư, hộ gia đình.

- Tổ chức kiểm tra hướng dẫn các cơ quan tổ chức doanh nghiệp theo đúng quy định pháp luật. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về phòng cháy và chữa cháy.

- Tăng cường công tác thường trực, sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức thực tập, diễn tập một số phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ để chủ động trong mọi tình huống. Phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ với các lực lượng và chính quyền các địa phương để xử lý nhanh chóng, kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố tai nạn, tìm kiếm cứu nạn.

Minh Hà

 

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn