TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 09/11/2022 08:54

Một số Dự thảo văn bản đang trong quá trình xây dựng, đăng tải trên Cổng thông tin điện tử thành phố để xin ý kiến nhân dân

(tại địa chỉ http://haiphong.gov.vn/Xin y kien nhan dan)

 

1. Dự thảo Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị quyết số 45/2018/NQ-HĐND ngày 10/12/2018 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định một số loại phí, lệ phí trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 28/10/2022 đến 28/11/2022

2. Dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố quy định chính sách hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng xã hội giai đoạn 2022 – 2025 trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Thời gian xin ý kiến: 25/10/2022 đến 25/11/2022

3. Dự thảo sửa đổi Nghị quyết số 148/2016/NQ-HĐND ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân thành phố về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 21/10/2022 đến 21/11/2022

4. Dự thảo Nghị quyết về việc đặt tên đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Thời gian xin ý kiến: 19/10/2022 đến 19/11/2022

5. Dự thảo điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 huyện Cát Hải

Thời gian xin ý kiến: 14/10/2022 đến 14/11/2022

6. Dự thảo Nghị quyết về việc ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2023 và các năm trong thời kỳ ổn định ngân sách

Thời gian xin ý kiến: 14/10/2022 đến 14/11/2022

7. Dự thảo Quyết định ban hành danh mục tài sản, thiết bị mua sắm tập trung trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 13/10/2022 đến 14/11/2022

8. Dự thảo Nghị quyết quy định khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 11/10/2022 đến 11/11/2022

9. Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước thuộc thành phố Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 10/10/2022 đến 10/11/2022

10. Dự thảo Nghị quyết Quy định giá dịch vụ điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế tại các cơ sở điều trị của Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Thời gian xin ý kiến: 10/10/2022 đến 10/11/2022

11. Dự thảo Nghị quyết Quy định một số chính sách khen thưởng, hỗ trợ đối với tập thể, cá nhân thực hiện tốt công tác dân số trên địa bàn thành phố Hải Phòng giai đoạn 2022-2030

Thời gian xin ý kiến: 10/10/2022 đến 10/11/2022

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn