TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 28/11/2022 16:22

Tài liệu Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập

Ngày 11/10/2022, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 5244/BGDĐT-GDTX về việc khai thác và sử dụng tài liệu “Hướng dẫn xây dựng xã hội học tập, theo đó tài liệu được Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng, biên soạn trên cơ sở đúc kết những kết quả, bài học kinh nghiệm được tổng hợp từ quá trình xây dựng XHHT giai đoạn 2015-2020, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các nội dung, lý luận giáo dục thực tiễn và các xu thế phát triển hiện nay... Tài liệu nhằm hỗ trợ cung cấp cho cán bộ quản lý GDTX các cấp, cán bộ công tác trong lĩnh vực khuyến học, khuyến tài, xây dựng XHHT ở các tỉnh/thành phố những kiến thức, thông tin cơ bản về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập; cách thức tổ chức xây dựng và nhân rộng các mô hình học tập để có thể vận dụng vào thực tiễn công tác.

Cấu trúc tài liệu có 5 chương, gồm:

Chương 1: Một số vấn đề chung về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập;

Chương 2: Chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về xây dựng xã hội học tập;

Chương 3: Hướng dẫn tổ chức thực hiện công tác xây dựng xã hội học tập;

Chương 4: Hướng dẫn đánh giá kết quả xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam;

Chương 5: Giới thiệu quy trình xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong công tác xây dựng xã hội học tập.

Theo Công văn 3380/SGDĐT-GDTX&ĐH ngày 09/11/2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khai thác và sử dụng tài liệu hướng dẫn xây dựng xã hội học tập, Trang thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật xin trân trọng đăng tải toàn văn tài liệu:

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn