TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 18/11/2021 16:03

Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Ngày 15/11/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Kế hoạch số 254/KH-UBND về thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

1. Mục tiêu đến năm 2025

a. Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục:

- Theo đó, trên 99% người trong độ tuổi từ 15 đến 60, 100% người trong độ tuổi từ 15 đến 35 biết chữ. Bảo đảm tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ; ưu tiên xóa mù chữ ở những vùng khó khăn; cho phụ nữ, trẻ em gái;  Trên 90% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại;

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện củng cố vững chắc kết đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- 100% các quận, huyện trên địa bàn thành phố duy trì vững chắc kết quả  phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; Thành phố duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ cao nhất.

b. Nâng cao năng lực cơ bản và trình độ người dân:

- 60% trở lên người lao động trong độ tuổi được trang bị năng lực thông tin;

- 60% trở lên số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống;

- 60% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó 20% dân số có trình độ đại học trở lên.

c) Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp:

- 75% các trường đại học trên địa bàn triển khai đại học số và xây dựng học liệu số (3/4 trường);

- Trên 80% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số;

- Trên 90% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục.

d) Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội:

- Trên 60% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- 35% trở lên các quận, huyện trên địa bàn thành phố được công nhận danh hiệu quận/huyện học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Thành phố Hải Phòng cơ bản đủ các điều kiện cơ bản để được công nhận là thành phố học tập từ năm 2024 đến 2025.

2. Mục tiêu đến năm 2030

a) Xóa mù chữ và phổ cập giáo dục

- Đạt 100% người trong độ tuổi từ 15 đến 60 biết chữ. Tiếp tục duy trì tỷ lệ biết chữ cân bằng giữa nam và nữ; ưu tiên xóa mù chữ, chống tái mù chữ cho phụ nữ, trẻ em gái;

- Trên 95% số người mới biết chữ tiếp tục học tập và không mù chữ trở lại;

- 100% đơn vị hành chính cấp xã, cấp huyện củng cố vững chắc kết quả đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2, kết quả phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; kết quả phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3 và kết quả phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3 theo quy định tại Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ;

- 100% các quận, huyện trên địa bàn thành phố duy trì vững chắc kết quả phổ cập, xóa mù chữ các cấp; Nâng cao và hoàn thiện với chất lượng cao nhất các điều kiện đảm bảo phổ cập theo Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thành phố duy trì bền vững kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở các mức độ cao nhất theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ.

b. Nâng cao năng lực cơ bản và trình độ người dân

- 85% trở lên người lao động trong độ tuổi được trang bị năng lực thông tin;

- 80% trở lên số người trong độ tuổi lao động được trang bị kỹ năng sống;

- 85% dân số từ 15 tuổi trở lên được đào tạo trình độ trình độ chuyên môn kỹ thuật. Trong đó 27% dân số thành phố có trình độ đại học trở lên.

c) Về hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp

- 100% các trường đại học trên địa bàn triển khai đại học số và xây dựng học liệu số (4/4 trường);

- 100% các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các cơ sở giáo dục khác triển khai hoạt động quản lý, giảng dạy và học tập trên môi trường số vào những năm 2029-2030;

- 100% các trung tâm học tập cộng đồng ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, tổ chức các hoạt động giáo dục.

d) Xây dựng các mô hình học tập trong xã hội

- Trên 70% công dân đạt danh hiệu công dân học tập theo tiêu chí do quan có thẩm quyền ban hành;

- 50% trở lên các quận, huyện vào các năm 2025-2026 và trên 85% vào các năm 2029-2030 được công nhận danh hiệu quận/huyện học tập theo tiêu chí do cơ quan có thẩm quyền ban hành;

- Thành phố Hải Phòng đủ các điều kiện cơ bản để được công nhận là thành phố học tập vào năm 2025. Phấn đấu đến các năm 2027-2028 Hải Phòng được công nhận là thành phố học tập theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam; trên 20% số đơn vị quận, huyện thuộc thành phố Hải Phòng được Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (gọi tắt là UNESCO) công nhận tham gia vào mạng lưới các “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO vào năm 2030.

Một số nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

- Tiếp tục nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, vai trò, lợi ích của việc xây dựng xã hội học tập.

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động học tập suốt đời thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, thư viện, bảo tàng, nhà văn hóa, câu lạc bộ.

- Củng cố, phát triển mạng lưới các cơ sở giáo dục.

- Đẩy mạnh hình thức học từ xa, học qua mạng.

- Triển khai các biện pháp hỗ trợ người học nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả học tập suốt đời.

- Xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình xây dựng xã hội học tập.

- Chuẩn bị tốt, đầy đủ nhất các điều kiện cho một số quận/huyện của Hải Phòng đăng ký tham gia vào mạng lưới các “Thành phố học tập toàn cầu” của UNESCO.

Tuấn Hưng

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn