TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 13/05/2022 16:46

Hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022

Ngày 08/4/2022, Ủy ban nhân dân thành phố có văn bản số 2261/UBND-KSTTHC về việc hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022, trong đó giao các sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm sau đây:

Các cơ quan, đơn vị, địa phương

Nghiêm túc thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố về việc hỗ trợ đưa sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị thực hiện các nhiệm vụ được UBND thành phố giao.

- Chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền đến các hộ sản xuất nông nghiệp tại thành phố, người tiêu dùng tại địa bàn thành phố về Chương trình hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy kinh tế số nông nghiệp, nông thôn; về lợi ích của việc bán hàng, mua hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Vosso.vn; về thương hiệu, chất lượng sản phẩm, dịch vụ của sàn thương mại điện tử Postmart.vn và Vosso.vn, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tại thị trường nội địa.

 - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chọn lựa một số sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của thành phố, xây dựng trở thành sản phẩm mũi nhọn để tổ chức truyền thông lan tỏa. 

- Chủ trì, phối hợp với Bưu điện thành phố và Chi nhánh Viettel Hải Phòng và các đơn vị liên quan tiếp tục thu thập, xây dựng danh sách, chuẩn hóa thông tin hộ sản xuất nông nghiệp để đưa lên sàn thương mại điện tử, tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử. 

- Tổng hợp, báo cáo UBND thành phố và Bộ Thông tin và Truyền thông trước ngày 15 của tháng cuối quý theo quy định. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Rà soát, đề xuất, lựa chọn các doanh nghiệp cung ứng nguyên liệu, sản phẩm đầu vào có uy tín, thương hiệu tham gia bán sản phẩm trên sàn thương mại điện tử phục vụ nhu cầu của các hộ sản xuất nông nghiệp. 

- Cập nhật, cung cấp danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn thành phố về Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng lên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp; phân loại hộ sản xuất nông nghiệp, xác định những nhóm đối tượng cụ thể theo quy mô hoạt động và nhóm sản phẩm. 

- Cung cấp thông tin mùa vụ, sản lượng, chất lượng, khung giá bán, bảng phân loại sản phẩm..., gửi Sở Thông tin và Truyền thông để phối hợp các cơ quan báo, đài, UBND các quận, huyện thực hiện thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau mùa vụ. 

- Chủ động tổ chức hỗ trợ đưa sản phẩm của hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, yêu cầu sản phẩm phải đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành (có bản cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản đảm bảo an toàn, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm, VietGAP,...); 

- Hỗ trợ bảo đảm 100% sản phẩm OCOP đáp ứng tiêu chí 3 sao trên địa bàn thành phố được đưa lên sàn thương mại điện tử. 

Sở Công Thương 

- Tiếp tục hỗ trợ các sàn thương mại điện tử trong việc thực hiện các thủ tục xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu ra quốc tế, đặc biệt thúc đẩy xuất khẩu thông qua mô hình “Thương mại điện tử xuyên biên giới”; phối hợp hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp trên kênh phân phối mới, hiện đại và bền vững thông qua nền tảng số; mở rộng thị trường trong nước và quốc tế. 

- Cung cấp thông tin dữ liệu, phân tích dự báo thị trường, tiêu thụ nông sản của địa phương để Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan báo, đài, hệ thống truyền thanh cơ sở thực hiện thông tin, tuyên truyền đến người dân, doanh nghiệp biết. 

- Triển khai các quy định về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu cho người dân với giá cả ổn định, đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng để doanh nghiệp biết thực hiện. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan thuộc Bộ Công Thương, kết nối sàn thương mại điện tử với các hội, nhóm, hiệp hội, doanh nghiệp để tìm nguồn tiêu thụ ổn định cho nông sản của địa phương. 

Ủy ban nhân dân các quận, huyện

- Chỉ đạo hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền về công tác hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp lên sàn thương mại điện tử, thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn năm 2022. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị phối hợp tuyên truyền, phổ biến kết nối, hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp tiêu thụ nông sản thông qua sàn thương mại điện tử, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn quản lý. 

- Thường xuyên cập nhật, cung cấp danh sách các hộ sản xuất nông nghiệp, bao gồm: các hộ kinh doanh cá thể, hợp tác xã, tổ hợp tác trên địa bàn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông để tổ chức tuyên truyền, đào tạo, tập huấn, tạo tài khoản, gian hàng lên sàn thương mại điện tử cho các hộ sản xuất nông nghiệp. 

- Cung cấp thông tin dữ liệu, danh mục/kế hoạch nông sản chi tiết từng tháng trên địa bàn quản lý như: Thông tin mùa vụ, sản lượng, chất lượng, khung giá bán, bảng phân loại sản phẩm... gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp. 

- Phối hợp với Bưu điện thành phố Hải Phòng, Chi nhánh Viettel Hải Phòng triển khai các chỉ tiêu, nội dung trong năm 2022; trong đó, đảm bảo số hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn: 

+ Tối thiểu 70% số hộ tham gia tập huấn về kỹ năng số và kỹ năng hoạt động trên không gian mạng; 

+ Tối thiểu 60% số hộ tham gia tập huấn, hướng dẫn thực hiện quy trình đóng gói, kết nối, giao nhận sản phẩm; 

+ Tối thiểu 50% số hộ có gian hàng số trên sàn thương mại điện tử;

+ Tối thiểu 50% số hộ có tài khoản thanh toán điện tử.

Bưu điện thành phố Hải Phòng, Chi nhánh Viettel Hải Phòng 

- Chủ trì, phối hợp với các quận, huyện thực hiện các chỉ tiêu đánh giá theo chỉ đạo của Bộ Thông tin và Truyền thông, đáp ứng mục tiêu hỗ trợ hộ sản xuất nông nghiệp có đủ điều kiện đưa lên sàn thương mại điện tử năm 2022. 

- Đảm bảo về nguồn lực, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng công nghệ đáp ứng năng lực vận hành của sàn thương mại điện tử phục vụ các hộ sản xuất nông nghiệp tham gia giao dịch trên sàn thương mại điện tử. 

- Đào tạo, hướng dẫn các hộ sản xuất nông nghiệp về kỹ năng số và cách thức để có thể sử dụng các thiết bị di động thông minh trong quá trình giao dịch trên sàn thương mại điện tử. 

- Triển khai giải pháp về truy xuất nguồn gốc hàng hóa uy tín trên sàn thương mại điện tử để đảm bảo chất lượng sản phẩm cũng như độ tin cậy của khách hàng khi mua sản phẩm nông sản.

- Nghiên cứu phương án, xây dựng mô hình vận hành sàn thương mại điện tử theo thương mại số, triển khai mô hình cho phép phục vụ các cụm dân cư, xã, huyện hoặc các cộng đồng, nhóm khách hàng riêng, đáp ứng nhu cầu của người dùng nông nghiệp, nông thôn và tối ưu hóa khả năng vận hành của sàn thương mại điện tử để đạt hiệu quả cao hơn. 

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thống xây dựng kế hoạch truyền thông ngắn hạn, dài hạn theo các chủ đề gắn với từng địa bàn cụ thể; phân nhóm người tiêu dùng, hàng hóa, sản phẩm nông nghiệp theo hướng thống nhất cả hai doanh nghiệp cùng chung mục tiêu, chia sẻ dữ liệu, hỗ trợ phát triển chung trên địa bàn. 

Đức Minh

 

 

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn