TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/10/2021 15:37

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Để tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, giá đất, quản lý trật tự xây dựng, chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về giá đất theo chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường, ngày 7/5/2021, UBND thành phố ban hành Chỉ thị số 13/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, về giá đất trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu:

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND cấp huyện công bố công khai các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất theo quy định.

Tham mưu cho UBND thành phố kế hoạch chủ động điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký đất đai lần đầu và đăng ký biến động chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất…để thu thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản.

Tham mưu xây dựng, ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; khẩn trương trình UBND thành phố ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của UBND thành phố đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

Chủ động phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương xây dựng bảng giá đất, bảng giá đất điều chỉnh; đề xuất giải quyết các vướng mắc trong việc xác định giá đất cụ thể theo thẩm quyền.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất trên địa bàn thành phố. Xử lý nghiêm đối với hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư theo quy định của pháp luật. Công khai danh sách các dự án nhà ở chủ đầu tư đã thế chấp ngân hàng; công khai danh sách chủ đầu tư có vi phạm về đất đai; các chủ dự án nợ đọng nghĩa vụ tài chính về đất đai; các chủ đầu tư chậm trễ trong việc làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người dân.

Tăng cường công khai hồ sơ, thủ tục hành chính về đất đai, giá đất và nghĩa vụ tài chính khi chuyển quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về đất đai theo hướng dẫn: công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian thực hiện.

Là cơ quan đầu mối tiếp nhận, xử lý thông tin; kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thành phố những nội dung vượt quá thẩm quyền; đôn đốc các cơ quan liên quan gửi báo cáo kết quả thực hiện để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo cáo Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Sở Xây dựng chủ trì cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hinh thành trong tương lai, bảo đảm việc đưa bất động sản vào kinh doanh, chuyển nhượng dự án bất động sản phải đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về đầu tư và kinh doanh bất động sản. Kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động môi giới bất động sản bảo đảm hoạt động này tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Triển khai các biện pháp cần thiết để ổn định thị trường bất động sản, thực hiện các biện pháp xử lý kịp thời để bình ổn thị trường. Thực hiện công khai các thông tin về quy hoạch phát triển đô thị; chương trình, kế hoạch phát triển nhà của thành phố; các dự án nhà đủ điều kiện được bán, cho thuê mua, được huy động vốn…

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp chặt chẽ, cung cấp thông tin thuộc phạm vi, chức năng quản lý nhà nước của đơn vị theo quy định để phục vụ việc kiểm tra các dự án đầu tư bất động sản, hoạt động kinh doanh dịch vụ bất động sản trên địa bàn thành phố. Công khai thông tin các dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị được phê duyệt chủ trương đầu tư theo quy định…

Sở Tài chính thực hiện tốt nhiệm vụ là cơ quan thường trực Hội đồng thẩm định giá đất thành phố, tăng cường công tác kiểm soát hồ sơ xây dựng giá đất, đảm bảo nguyên tắc xác định giá đất theo quy định…

Sở Giao thông vận tải thực hiện công khai các thông tin về quy hoạch hệ thống giao thông theo định hướng phát triển đô thị thành phố theo quy định. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý quy hoạch; chấp hành các quy định của pháp luật về đấu nối hạ tầng kỹ thuật sử dụng chung.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản.

Xử lý nghiêm tình trạng quảng cáo trên các trang thông tin điện tử tổng hợp đối với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp thực hiện việc quảng cáo các dự án, điểm đất chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép hoặc không đủ điều kiện thực hiện dự án đầu tư kinh doanh bất động sản theo quy định của pháp luật.

Công an thành phố tổ chức theo dõi các khu vực có dấu hiệu giá đất tăng đột biến, tình trạng chuyển mục đích, chuyển nhượng quyền sử dụng đất, “sốt ảo”; điều tra các đối tượng có hành vi đầu cơ, thổi giá, làm thị trường tạo cơn sốt đất ảo để kiếm lợi; xử lý kịp thời các trường hợp cố tình gây rối, làm mất an ninh trật tự tại các địa phương theo quy định.

Cục Thuế thành phố tăng cường công khai hồ sơ, thủ tục hành chính về nghĩa vụ tài chính khi chuyển quyền sử dụng đất. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính về các nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất đai. Tăng cường công tác kiểm tra, truy thu nghĩa vụ thuế khi chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Có chế tài xử phạt, răn đe với các hành vi trốn thuế.

UBND các quận, huyện tăng cường công tác tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử quận, huyện để người dân, doanh nghiệp hiểu rõ, biết để phòng tránh, cảnh giác trước "cơn sốt đất ảo" hiện nay. Công bố công khai rộng rãi các thông tin về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thông tin kịp thời tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương… Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai, xây dựng của UBND các xã, phường, thị trấn; xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, buông lỏng quản lý để xảy ra tình trạng tự ý chia lô, tách thửa trái quy định, xây dựng công trình trái phép; tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, lấn chiếm đất đai…

Báo Hải Phòng, Chuyên đề An ninh Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử thành phố phối hợp cùng các sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, đầu tư, kinh doanh bất động sản… thông tin kịp thời về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và địa phương. Kịp thời tuyên truyền, phản ánh nhằm định hướng dư luận.

Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện Chỉ thị này.

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn