TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 12/08/2021 10:16

Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021  trên địa bàn thành phố

Ngày 6/8/2021, UBND thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện Tháng hành động vì Người cao tuổi Việt Nam năm 2021 trên địa bàn thành phố với chủ đề “Chung tay chăm sóc người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn”.

 Mục đích của Kế hoạch là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, huy động sự quan tâm của tổ chức, cá nhân, gia đình và cộng đồng xã hội tích cực tham gia công tác chăm sóc, phát huy vai trò người cao tuổi, đặc biệt vận động các nguồn lực xã hội chăm sóc người cao tuổi, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của người cao tuổi về sức khỏe, vật chất, tinh thần, chung tay giúp đỡ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn; động viên cán bộ Hội người cao tuổi các cấp, xây dựng hình ảnh người cao tuổi Việt Nam “Tuổi cao - Gương sáng”.

 Nội dung triển khai Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 gồm: Tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động vì người cao tuổi kết hợp với tuyên truyền pháp luật, chính sách liên quan đến người cao tuổi, tuyên truyền về sự biết ơn và giúp đỡ người cao tuổi, chăm sóc sức khỏe và phát huy vai trò người cao tuổi. Quan tâm động viên đội ngũ cán bộ Hội người cao tuổi các cấp tích cực đóng góp kinh nghiệm, trí tuệ tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Vận động nguồn lực xã hội chung tay chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Căn cứ điều kiện cụ thể, chính quyền các cấp đảm bảo kinh phí thực hiện, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú. Chỉ đạo rà soát nắm thông tin về người cao tuổi nghèo, người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người cao tuổi không nơi nương tựa để huy động nguồn lực từ tổ chức, gia đình, cá nhân hỗ trợ, chăm lo đời sống, chăm sóc sức khỏe, thăm hỏi, tặng quà, tặng quà hỗ trợ người cao tuổi cải thiện đời sống.

 Tiếp tục thực hiện chương trình “Mắt sáng cho người cao tuổi” do Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam phát động;

Tổ chức các loại hình câu lạc bộ dưỡng sinh, câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ ở cơ sở nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người cao tuổi ở cơ sở đảm bảo phù hợp với yêu cầu về công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn hiện nay. Xây dựng, phát triển Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi ở cơ sở. Biểu dương, nhân rộng các điển hình làm tốt công tác chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.

 

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu tổ chức các hoạt động Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam năm 2021 đảm bảo thống nhất, bằng nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Phan Anh

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn