TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/03/2021 14:07

Triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình năm 2021              

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 3/2/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2021; ngày 5/3/2021, Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 311/KH-STP triển khai nhiệm vụ phòng, chống bạo lực gia đình của Ngành Tư pháp thành phố năm 2021.

Các hoạt động và nhiệm vụ cụ thể

1.  Lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình và các quy định pháp luật liên quan tại các hội nghị, lớp tập huấn, phát hành đề cương, tờ gấp pháp luật.

2. Phối hợp với Báo Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng biên tập tin, bài, xây dựng các chương trình, chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, nhà nước về phòng, chống bạo lực gia đình trên Phụ trương pháp luật thành phố Hải Phòng, Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng để các tầng lớp nhân dân dễ nắm bắt và thực hiện.

ảnh minh họa

3. Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở, thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn hoạt động hòa giải ở cơ sở, góp phần tích cực trong công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

4. Phòng Tư pháp có trách nhiệm tham mưu UBND quận, huyện tăng cường tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình, chú trọng kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ hòa giải, kết hợp hoạt động hòa giải với giáo dục, vận động về đạo đức, lối sống trong gia đình, trách nhiệm của các thành viên gia đình trong việc thực hiện bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực gia đình.

Nguyễn Nguyên

Các tin cũ hơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn