TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/03/2022 08:38

Bổ sung, tăng mức phạt với nhiều vi phạm trong hoạt động xây dựng

Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng, có hiệu lực thi hành từ ngày kể từ ngày ký ban hành. Theo đó, Chính phủ đã bổ sung, tăng mức phạt với nhiều vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, cụ thể:

1. Tăng gấp đôi mức phạt với hành vi “phê duyệt dự án đầu tư không đảm bảo đủ vốn”

Theo khoản 3 Điều 12 quy định: Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với hành vi phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình thuộc không đảm bảo đủ vốn của dự án theo quy định

2. Tăng mức phạt với hành vi “xây dựng công trình không che chắn hoặc có che chắn nhưng để rơi vãi vật liệu xây dựng xuống các khu vực xung quanh”

Theo khoản 1 Điều 16 quy định: Phạt tiền từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ hoặc công trình xây dựng khác.

- Phạt tiền từ 15 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

3. Tăng nhiều lần mức phạt với hành vi “thi công công trình không có giấy phép xây dựng”

Theo khoản 7 Điều 16 quy định: Phạt tiền từ 60 triệu đồng đến 80 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Phạt tiền từ 80 triệu đồng đến 100 triệu đồng đối với xây dựng nhà ở riêng lẻ trong khu bảo tồn, khu di tích lịch sử - văn hóa hoặc công trình xây dựng khác.

- Phạt tiền từ 120 triệu đồng đến 140 triệu đồng đối với xây dựng công trình có yêu cầu phải lập báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng hoặc công trình phải lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc phá dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm.

4. Tăng nhiều lần mức phạt với hành vi “không báo cáo sự cố công trình xây dựng”

Theo khoản 1 Điều 22 quy định: Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng đối với hành vi không hoặc chậm khai báo khi xảy ra sự cố công trình xây dựng, sự cố gây mất an toàn lao động.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc báo cáo bằng văn bản với cơ quan có thẩm quyền về hành vi này.

5. Bổ sung mức phạt với hành vi “không lập nhiệm vụ khảo sát xây dựng”

Theo khoản 2 Điều 27 quy định: Phạt tiền từ 40 triệu đồng đến 50 triệu đồng đối với hành vi không lập nhiệm vụ khảo sát hoặc không lập phương án kỹ thuật khảo sát.

Ngoài ra, người vi phạm có thể bị áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc lập nhiệm vụ khảo sát, phương án kỹ thuật khảo sát xây dựng với công  trình chưa khởi công hoặc đang thi công xây dựng.

6. Bổ sung mức phạt với hành vi “để người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an toàn”

Theo điểm a khoản 2 Điều 32 quy định: Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng với hành vi để người lao động không tuân thủ biện pháp kỹ thuật an  toàn hoặc vi phạm các quy định về sử dụng dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân tham gia lao động trong thi công xây dựng công trình.

7. Tăng mức phạt với hành vi “thi công sai hợp đồng xây dựng”

Theo điểm b khoản 4 Điều 33 quy định: Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng đối với hành vi thi công sai hợp đồng xây dựng, sai giấy phép xây dựng, sai thiết kế xây dựng công trình đã được phê duyệt hoặc sai chỉ dẫn kỹ thuật.

Huy Hưng

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn