TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 07/03/2022 08:52

Quy định mới về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ

Ngày 18/02/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 03/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 về tiêu chuẩn, định mức nhà ở công vụ. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/4/2022 và thay thế Quyết định số 27/2015/QĐ-TTg ngày 10/7/215.

Nguyên tắc bố trí nhà ở công vụ

- Đảm bảo đúng đối tượng, đủ điều kiện theo tiêu chuẩn nhà ở công vụ quy định của pháp luật về nhà ở;

- Đối với các chức danh Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội, bố trí nhà ở công vụ đảm bảo điều kiện công tác và yêu cầu an ninh, bảo vệ theo quy định;

- Đối với nhà ở công vụ thuộc sở hữu của Đảng Cộng sản Việt Nam (do Văn phòng Trung ương Đảng quản lý) thì thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định của cơ quan có thẩm quyền của Đảng;

- Trường hợp một người đồng thời đảm nhận nhiều chức danh có tiêu chuẩn sử dụng nhà ở công vụ thì được áp dụng tiêu chuẩn nhà ở công vụ theo chức danh cao nhất;

- Trường hợp do không đủ loại nhà ở công vụ để bố trí theo tiêu chuẩn, căn cứ vào quỹ nhà ở công vụ hiện có cơ quan quản lý nhà ở công vụ xem xét việc bố trí cho thuê cho phù hợp; người thuê nhà ở công vụ phải trả tiền thuê (bằng giá thuê được quy định tại Điều 33 của Luật Nhà ở năm 2014 nhân (x) với diện tích sử dụng được ghi trong Hợp đồng thuê nhà ở công vụ), kể cả khi diện tích sử dụng thực tế nhà ở công vụ vượt quá tiêu chuẩn hoặc thấp hơn tiêu chuẩn quy định;

- Thời hạn cho thuê nhà ở công vụ theo thời gian đảm nhận chức vụ mà người thuê được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm, đảm bảo điều kiện thuê nhà ở công vụ theo quy định pháp luật về nhà ở.

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với cơ quan trung ương

1. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng được bố trí cho thuê biệt thự công vụ, đảm bảo yêu cầu theo quy định được bố trí:

- Diện tích đất khuôn viên từ 450 m2 đến 500 m2;

- Trang bị nội thất dời bao gồm:

+ Phòng khách: 01 bộ bàn ghế và 01 kệ ti vi;

+ Phòng bếp: 01 bộ bàn ghế ăn, 01 tủ lạnh;

+ Phòng ngủ: 01 tủ quần áo, 01 giường, 01 đệm;

+ 01 bộ bàn ghế làm việc; 01 máy giặt.

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho biệt thự công vụ này là 350 triệu đồng.

2. Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê biệt thự công vụ đảm bảo yêu cầu theo quy định được bố trí:

- Diện tích đất khuôn viên từ 350 m2 đến 400 m2;

- Trang bị nội thất dời quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho biệt thự công vụ này là 300 triệu đồng.

3. Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đảng ở trung ương, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Bộ trưởng, Trưởng Đoàn thể trung ương, Thủ trưởng các cơ quan trực thuộc Chính phủ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:

- Nhà liền kề đảm bảo yêu cầu theo quy định:

+ Diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Căn hộ chung cư:

+ Diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề hoặc căn hộ chung cư công vụ quy định là 250 triệu đồng.

4. Phó Trưởng Ban Đảng trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phó Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Thứ trưởng, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư:

- Diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2;

- Trang bị nội thất dời theo quy định;

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ theo quy định là 200 triệu đồng.

Tiêu chuẩn nhà ở công vụ đối với địa phương

1. Bí thư tỉnh ủy và cấp tương đương được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:

- Nhà liền kề đảm bảo yêu cầu theo quy định:

+ Diện tích đất từ 200 m2 đến 250 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Căn hộ chung cư:

+ Diện tích sử dụng từ 145 m2 đến 160 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ theo quy định là 250 triệu đồng.

2. Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và cấp tương đương trở lên được bố trí cho thuê một trong hai loại hình nhà ở công vụ sau:

- Nhà liền kề đảm bảo yêu cầu theo quy định:

+ Diện tích đất từ 120 m2 đến 150 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Căn hộ chung cư:

+ Diện tích sử dụng từ 100 m2 đến 145 m2;

+ Trang bị nội thất dời theo quy định.

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời cho nhà liền kề và căn hộ chung cư công vụ quy định là 200 triệu đồng.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Giám đốc Sở và cấp tương đương trở lên, chuyên viên cao cấp, nhà khoa học được giao chủ trì nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặc biệt quan trọng theo quy định của Luật Khoa học và Công nghệ hoặc viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) thuộc các đơn vị sự nghiệp có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tương đương Giám đốc Sở trở lên được bố trí cho thuê căn hộ chung cư:

-  Diện tích sử dụng từ 80 m2 đến 100 m2;

- Trang bị nội thất dời theo quy định;

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất đồ dời căn hộ chung cư công vụ theo quy định là 150 triệu đồng.

4. Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý được điều động, luân chuyển đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà:

- Diện tích sử dụng từ 36 m2/gian nhà đến 48 m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ);

- Trang bị nội thất bao gồm: 01 bộ bàn ghế, 01 tủ lạnh, 01 tủ quần áo, 01 máy giặt, 01 quạt, 01 giường, 01 đệm;

-Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho gian nhà theo quy định là 80 triệu đồng.

5. Cán bộ, công chức, viên chức (giáo viên, bác sĩ và nhân viên y tế) có vị trí việc làm chuyên môn phù hợp đến công tác tại xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, hải đảo được bố trí cho thuê gian nhà tập thể:

- Diện tích sử dụng từ 24 m2/gian nhà đến 36 m2/gian nhà (không kể diện tích công trình phụ); diện tích bình quân tối thiểu 12 m2/người;

- Trang bị nội thất bao gồm: 01 bộ bàn ghế, 01 tủ lạnh, 01 máy giặt dùng chung; mỗi người được trang bị riêng 01 tủ quần áo, 01 quạt, 01 giường, 01 đệm;

- Định mức kinh phí tối đa trang bị nội thất cho gian nhà tập thể theo quy định là 60 triệu đồng.

Quang Minh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn