TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 24/01/2022 10:35

Quy định về việc giảm giá nước sạch sinh hoạt  trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

Ngày 21/12/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND quy định về việc giảm giá nước sạch sinh  hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2022 và thay thế Quyết định số 35/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của Ủy ban nhân dân thành phố. 

Đối tượng được điều chỉnh giảm  giá nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố Hải Phòng do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19

- Giảm 100% giá nước sạch sinh hoạt đối với các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thành phố ký hợp đồng dịch vụ cấp nước trực tiếp với các đơn vị cung cấp nước sạch theo sản lượng nước thực tế sử dụng nhưng tối đa không quá 10m3/tháng (theo giấy tờ chứng minh thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo đã được cấp có thẩm quyền công nhận, còn hiệu lực tại thời điểm xét giảm giá hoặc theo danh sách do Ủy ban nhân dân các quận, huyện hoặc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội cung cấp). 

- Giảm 100% tiền sử dụng nước đối với các khu cách ly tập trung được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt. 

- Thời gian điều chỉnh giảm: 3 tháng liên tiếp, bắt đầu từ kỳ hóa đơn tháng 7/2021 (hóa đơn tiền nước thực tế sử dụng của các tháng 6,7,8 năm 2021). 

   Phương thức thực hiện

 - Đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng đã trả tiền: các đơn vị cung cấp nước sạch có trách nhiệm hoàn trả tiền cho khách hàng tương ứng với số tiền được giảm theo quy định trong vòng 03 tháng kể từ ngày Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND có hiệu lực thi hành. 

- Đối với khách hàng thuộc đối tượng điều chỉnh giảm nhưng khách hàng chưa trả tiền: các đơn vị cung cấp nước sạch khấu trừ số tiền được giảm theo quy định tại Quyết định số 43/2021/QĐ-UBND trước khi thu tiền nước theo hóa đơn đã phát hành. 

Tổ chức thực hiện 

- Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các quận, huyện cung cấp danh sách các hộ nghèo, cận nghèo tại thời điểm giá nước sạch cho các đơn vị cung cấp nước sạch trên địa bàn để thực hiện giảm giá theo quy định; 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp cùng các Sở: Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị thực hiện việc giảm giá nước sạch sinh hoạt đúng đối tượng, đúng mức theo quy định. 

- Cục Thuế thành phố Hải Phòng hướng dẫn các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt thực hiện khấu trừ các khoản phải nộp ngân sách nhà nước liên quan đến khối lượng nước sạch tương ứng trong 03 tháng, gồm: Thuế giá trị gia tăng của nước sạch, thuế thu nhập doanh nghiệp, các khoản phải nộp khác (nếu có). 

- Công ty Cổ phần Cấp nước Hải Phòng và các đơn vị cung cấp nước sạch sinh hoạt trên địa bàn thành phố có trách nhiệm bố trí các nguồn lực để thực hiện giảm giá nước sạch sinh hoạt theo quy định. 

Gia Khánh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn