TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 29/10/2021 14:51

Kết quả 05 năm thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng

Triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021, Sở Tư pháp Hải Phòng không ngừng đổi mới, vận dụng sáng tạo các hình thức phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với đặc điểm cụ thể về đối tượng, địa bàn và đã đạt được kết quả đáng khích lệ.

Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng đã có cuộc phỏng vấn bà Lưu Thị Thu Huyền - Trưởng phòng Phòng Phổ biến giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp về những kết quả đạt được trong triển khai, thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg. Trang Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu về nội dung trả lời cuộc phỏng vấn.

PV: Là cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục, pháp luật, xin bà đánh giá những kết quả đã đạt được của Sở Tư pháp trong việc thực hiện thực hiện Quyết định 705/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 trên địa bàn thành phố Hải Phòng?

Trả lời:

Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hải Phòng luôn xác định phổ biến, giáo dục pháp luật là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, là khâu đầu tiên của hoạt động thực thi pháp luật, là cầu nối để chuyển tải pháp luật đến với cán bộ, công chức, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân…thông qua công tác này góp phần ổn định tình hình an ninh - trật tự  xã hội và thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của toàn thành phố.

Ngay sau khi Quyết định số 705/QĐ-TTg được ban hành, trong giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 28/6/2017 về việc triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều văn bản chỉ đạo triển khai hàng năm.

Đối với công tác tuyên truyền, PBGDPL trực tiếp tại các hội nghị, tập huấn, tọa đàm, hội thảo: Trong giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp tổ chức 121 hội nghị, tọa đàm, hướng dẫn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ pháp chế các sở, ban, ngành, báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên và hòa giải viên cơ sở, các tổ chức bổ trợ tư pháp (luật sư, công chứng viên, quản tài viên, giám định viên, tư vấn viên...). Trung bình mỗi lớp tập huấn thu hút từ 350 đến 500 đại biểu tham dự. Sở Tư pháp đã tích cực, chủ động phối hợp với Hội liên hiệp Phụ nữ thành phố, Hội Cựu chiến binh thành phố, Thành  Đoàn, Bộ Chỉ huy  Bộ đội biên phòng thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện trong công tác tuyên truyền pháp luật. Đặc biệt trong đợt bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Sở Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện tổ chức 27 hội nghị, góp phần làm nên thành công của ngày hội lớn toàn dân.

Sở Tư pháp rất chú trọng công tác tuyên truyền, PBGDPL trên các phương tiện thông tin đại chúng:

Trong giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp phối hợp Báo Hải Phòng phối hợp xuất bản khoảng 262 số phụ trương. Phụ trương được phát hành với hơn 25.000 tờ/kỳ đến 100% bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, các phường, xã, thị trấn và cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố; tới các đảng viên từ 45 tuổi Đảng trở lên; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình Hải Phòng sản xuất, phát sóng 131 phóng sự, chương trình, trong đó gồm chuyên mục “Cuộc sống và pháp luật”,“Bàn tròn pháp luật",“Điểm nhấn 365”, “Một giờ với Hải Phòng”, “Pháp luật cuộc sống”, “Nhịp cầu pháp luật...

Đối với công tác biên soạn in và phát hành sách pháp luật, tờ gấp pháp luật:

Sở Tư pháp thành phố biên soạn và phát hành miễn phí nhiều tài liệu tuyên truyền pháp luật 9.600 sách pháp luật,  293.000 tờ gấp pháp luật theo các lĩnh vực thiết thực với đời sống xã hội. Sở Tư pháp đã in và phát miễn phí 5.017 bộ tài liệu gồm các văn bản pháp luật mới phát thanh cho cơ sở.

Trong giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp thực hiện việc trang bị 64 đầu sách pháp luật với tổng số 13.190 cuốn cho: Thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố, các quận, huyện, trang bị cho Tủ sách pháp luật tại cơ sở, người lai động, người sử dụng lao động tại một số doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, Phòng Tư pháp các quận, huyện...

Đối với công tác triển khai Ngày Pháp luật Việt Nam: Chỉ tính riêng trong tháng 10 và tuần lễ cao điểm triển khai Ngày Pháp luật từ ngày 04/11 đến 10/11 giai đoạn 2017-2021, Sở Tư pháp đã tổ chức 65- hội nghị, tọa đàm, tập huấn; thực hiện chuyên mục truyền hình “Điểm nhấn 365” với nội dungTổng kết 5 năm Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật đi vào cuộc sống nhìn từ kết quả hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 9/11 trên địa bàn thành phố Hải Phòng”, thực hiện nhiều chương trình phát thanh “Nhịp cầu pháp luật”, phối hợp với Ủy ban nhân dân quận Lê Chân thực hiện Chương trình “Tặng sách pháp luật” cho Thư viện pháp luật quận Lê Chân, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng, Đồn Biên phòng Vinh Quang “Tặng sách pháp luật” cho Tổ “Tàu thuyền đoàn kết tự quản” xã Vinh Quang, “Tổ đầm tự quản ANTT” xã Tây Hưng trong thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2020”  và tuyên truyền nhiều tin, bài về hoạt động Tư pháp - pháp luật...

PV: Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn là gì thưa bà?

Trả lời:

Bên cạnh kết quả đạt được, công tác PBGDPL giai đoạn 2017-2021 thời gian qua vẫn còn gặp một số khó khăn sau:

Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, PBGDPL tuy có chuyển biến tích cực nhưng chưa tương xứng yêu cầu mong muốn; ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân chưa đồng đều.

Công tác PBGDPL cho các đối tượng đặc thù theo quy định của Luật PBGDPL còn chưa được thường xuyên, liên tục;

Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật hầu hết đều kiêm nhiệm, một số trường hợp kỹ năng tuyên truyền còn chưa đạt yêu cầu như mong muốn; đặc biệt lực lượng Báo cáo viên cấp quận, huyện còn mỏng, chất lượng chưa cao, tỉ lệ tham gia tuyên truyền trực tiếp còn ít; chế độ bồi dưỡng cho báo cáo viên, tuyên truyền viên còn thấp, chưa tương xứng với công sức Báo cáo viên, tuyên truyền viên.

Một số Đề án về PBGDPL được ban hành nhưng chưa có nguồn kinh phí thỏa đáng để triển khai thực hiện, thường phải lồng ghép với các chương trình, kế hoạch tuyên truyền, phổ biến giáo dục của thành phố nên hiệu quả chưa cao.

Số lượng văn bản pháp luật mới ban hành nhiều, trong điều kiện kinh phí cho công tác PBGDPL còn hạn chế, chủ yếu là từ nguồn ngân sách nhà nước, chưa khai thác được các nguồn kinh phí khác. Kinh phí cho công tác PBGDPL còn tản mát, phân tán, không tập trung. Kinh phí cấp cho các sở, ban, ngành, quận, huyện và xã, phường, thị trấn chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra đối với công tác PBGDPL trên địa bàn thành phố.

Các thành viên Hội đồng phối hợp đều hoạt động kiêm nhiệm, đa số là lãnh đạo của các Sở, ban, ngành, địa phương trên địa bàn thành phố, nên thời gian dành cho công tác này chưa nhiều, chưa phát huy được hết vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên trong thực hiện nhiệm vụ chung của Hội đồng.

Sự phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức liên quan còn thiếu tính đồng bộ và chưa thật sự chặt chẽ; ở một số địa phương, đơn vị, cấp uỷ, chính quyền chưa thật sự quan tâm và đầu tư đúng mức cho công tác này.

  PV: Để tạo sự chuyển biến hơn nữa công tác PBGDPL trong giai đoạn tới, Sở Tư pháp Hải Phòng sẽ có những phương hướng tiếp theo ra sao thưa bà?

  Trả lời:

Để tạo sự chuyển biến hơn nữa công tác PBGDPL trong giai đoạn tới, Sở Tư pháp Hải Phòng sẽ:

- Tiếp tục triển khai Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; kết hợp việc triển khai toàn diện các hoạt động PBGDPL với thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thực hiện PBGDPL của các Sở, ban, ngành, đoàn thể; tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL và thành viên Hội đồng; chủ động đề xuất để có chính sách hợp lý đối với các thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các cấp.

- Tiếp tục xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện công tác PBGDPL chuyên nghiệp, có chất lượng, vững vàng về bản lĩnh chính trị- tư tưởng, am hiểu pháp luật, có kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ PBGDPL tốt.

  - Đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL phù hợp với từng đối tượng và địa bàn, tập trung vào một số lĩnh vực pháp luật quan trọng như an toàn giao thông, đất đai, khiếu nại, tố cáo, tài nguyên và môi trường, bình đẳng giới... chú trọng nhân rộng và phát huy mô hình biện pháp PBGDPL và theo dõi thi hành pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL.

- Tăng cường phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác PBGDPL; huy động sức mạnh tổng hợp của toàn xã hội tham gia vào công tác PBGDPL; lồng ghép công tác PBGDPL với việc thực hiện các chương trình, các phong trào vận động quần chúng.

- Tổng kết việc triển khai Quyết định số 705/QĐ-TTg rút ra những bài học kinh nghiệm qua 05 năm triển khai, khắc phục những khó khăn, vướng mắc, nhân rộng những cách làm hay, mô hình sáng tạo để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phổ biến pháp luật trong đời sống.

Minh Anh

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn