TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 11/06/2021 10:07

Thủ tục nhận trợ cấp, lương hưu của cán bộ xã năm 2021

Lương hưu, trợ cấp hàng tháng là một trong những chế độ, chính sách với người lao động đã đóng bảo hiểm xã hội nói chung, trong đó có cán bộ xã nói riêng. Dưới đây là quy định pháp luật về thủ tục để cán bộ xã nhận lương hưu, trợ cấp hàng tháng.

Theo quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức quy định cán bộ xã là: công dân Việt Nam, được bầu cử giữ chức vụ theo nhiệm kỳ trong Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, người đứng đầu tổ chức chính trị - xã hội.

Theo quy định của Bộ luật Lao động và Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, cán bộ xã sẽ được hưởng lương hưu khi có:

- Đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên và đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định.

- Có đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 15 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm hoặc có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn…

Điều kiện hưởng lương hưu

Mức lương hưu được tính theo Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11-11-2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc như sau:

Lương hưu = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu của nam là 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ mỗi năm đóng thêm bảo hiểm xã hội thì cộng thêm 2%, tối đa là 75%; Của lao động nữ là 45% tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội. Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội thì tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Thủ tục hưởng chế độ hưu trí

Thủ tục nhận trợ cấp, lương hưu của cán bộ xã năm 2021

Căn cứ Quyết định số 222/QĐ-BHXH ngày 25/02/2021 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, cán bộ xã được giải quyết hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng theo thủ tục sau đây:

1. Thành phần hồ sơ

Người đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc:

- Sổ BHXH;

- Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định số 46/2010/NĐ-CP hoặc bản chính Quyết định nghỉ việc hưởng chế độ hưu trí (mẫu số 12-HSB) hoặc Văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hưởng chế độ hưu trí.

- Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động - Bản chính hoặc Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp - bản sao (nếu có).

- Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực - Bản chính (Mẫu số 04B - HBQP ban hành kèm theo Thông tư số 136/2020/TT-BQP) nếu có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại nơi có hưởng phụ cấp khu vực mà sổ Bảo hiểm xã hội không thể hiện đầy đủ thông tin làm căn cứ tính phụ cấp khu vực.

Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng BHXH:

- Sổ Bảo hiểm xã hội;

- Bản chính Đơn đề nghị (Mẫu số 14-HSB);

- Bản chính Biên bản giám định mức suy giảm khả năng lao động hoặc bản sao Giấy chứng nhận bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp (nếu có).

- Nếu đang chấp hành hình phạt từ 01/01/2016 trở đi thì có thêm bản chính Giấy ủy quyền. Đã chấp hành xong hình phạt tù giam từ 01/01/1995 - trước ngày 01/01/2016 thì có thêm bản sao Giấy chứng nhận chấp hành xong hình phạt tù hoặc Giấy đặc xá tha tù trước thời hạn hoặc Quyết định miễn hoặc tạm hoãn chấp hành hình phạt tù.

- Xuất cảnh trái phép trở về: Bản sao văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về việc trở về nước định cư hợp pháp.

- Mất tích trở về: Bản sao Quyết định có hiệu lực pháp luật của Tòa án hủy bỏ quyết định tuyên bố mất tích.

- Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực - nếu có…

Người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng thì có bản chính Quyết định hoặc Giấy chứng nhận này. Nếu bị mất giấy tờ trên thì có thêm bản chính Đơn đề nghị nêu rõ lý do bị mất.

2. Cách nộp hồ sơ

- Qua giao dịch điện tử

+ Đơn vị sử dụng lao động lập hồ sơ điện tử, ký số và gửi lên Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN; Nếu không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

+ Cá nhân đăng ký nhận mã xác thực và gửi hồ sơ điện tử đến Cổng Thông tin điện tử BHXH Việt Nam hoặc qua Tổ chức I-VAN (nếu đã đăng ký sử dụng dịch vụ I-VAN); Nếu không chuyển hồ sơ giấy sang định dạng điện tử thì gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH qua dịch vụ bưu chính công ích.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích;

- Trực tiếp tại cơ quan BHXH.

3. Cách nhận kết quả

- Nhận hồ sơ giải quyết từ đơn vị sử dụng lao động hoặc trực tiếp tại cơ quan BHXH hoặc thông qua dịch vụ bưu chính công ích, qua giao dịch điện tử đồng thời nhận lương hưu, trợ cấp bằng một trong các hình thức sau:

- Thông qua tài khoản cá nhân.

- Qua dịch vụ bưu chính công ích.

4. Cơ quan thực hiện

Cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh/huyện theo phân cấp giải quyết:

- Cơ quan bảo hiểm xã hội nơi đơn vị đóng bảo hiểm xã hội: Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

- Cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi cư trú: Đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, người có Quyết định hoặc Giấy chứng nhận chờ đủ điều kiện về tuổi đời để hưởng lương hưu hoặc hưởng trợ cấp hàng tháng.

Minh Anh

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn