TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 16/11/2020 08:33

Trợ giúp pháp lý cho người nghèo xã Thái Sơn

Ngày 15-10-2020, Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thành phố Hải Phòng tổ chức đợt trợ giúp pháp lý cho nhân dân trên địa bàn xã Thái Sơn, huyện An Lão. Điều đặc biệt nhất trong đợt trợ giúp pháp lý lần này là thành phần tham gia đa phần thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật có khó khăn về tài chính.

Tại buổi trợ giúp, Trung tâm đã giới thiệu về chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc liên quan đến vấn đề quyền lợi của người dân, chính sách hộ nghèo, chính sách trợ giúp xã hội, tặng cho quyền sử dụng đất, cấp phát gần 500 tờ gấp pháp luật cho người tham gia... Ngoài ra, Trung tâm cũng trao đổi với lãnh đạo chính quyền địa phương để giải quyết thỏa đáng các thắc mắc của người dân một cách hợp tình, hợp lý, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người dân cũng như của chính quyền địa phương theo quy định của pháp luật.

 

Vũ Thị Minh Hiếu - TTTGPLNNTP

 

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Lã Thanh Tân

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn