TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 30/08/2022 09:35

Không đóng tiền điện trong bao lâu thì bị cắt điện?

Hỏi: Do công việc phải đi làm xa, vợ chồng tôi thường xuyên không có mặt ở nhà. Do vậy, tôi đã không đóng tiền điện sinh hoạt theo đúng thời gian quy định. Tôi muốn biết trong thời gian bao lâu kể từ khi nhận được thông báo nộp tiền, cơ quan điện lực sẽ thực hiện việc cắt điện sinh hoạt của gia đình? Đề nghị cho biết quy định v vic thanh toán tin đin?

                                                      (Vũ Hà, xã Lê Lợi, huyện An Dương)

Trả lời: Lut Đin lc năm 2004 quy định v vic thanh toán tin đin như sau:

Bên mua đin phi thanh toán đủ và đúng thi hn s tin đin ghi trong hóa đơn cho bên bán đin theo biu giá đin đã được cơ quan nhà nước có thm quyn phê duyt.

Địa đim thanh toán tin đin: Tin đin được thanh toán ti tr s, nơi ca bên mua đin hoc ti địa đim thun li do hai bên tha thun trong hp đồng mua bán đin.

Bên mua đin chm tr tin đin phi tr c tin lãi ca khon tin chm tr cho bên bán đin. Bên bán đin thu tha tin đin phi hoàn tr cho bên mua đin, k c tin lãi ca khon tin thu tha. Lãi sut ca s tin chm tr hoc thu tha do các bên tha thun trong hp đồng nhưng không vượt quá mc lãi sut cho vay cao nht ca ngân hàng mà bên bán đin có tài khon ghi trong hp đồng ti thi đim thanh toán.

Bên mua đin có quyn yêu cu bên bán đin xem xét li s tin đin phi thanh toán. Khi nhn được yêu cu ca bên mua đin, bên bán đin có trách nhim gii quyết trong thi hn mười lăm ngày. Trong thi gian ch gii quyết, bên mua đin vn phi thanh toán tin đin và bên bán đin không được ngng cp đin.

Như vy, vic thanh toán đủ và đúng thi hn s tin đin ghi trong hóa đơn cho bên bán đin là vic mà bên mua phi làm. Trong trường hp bên mua chm thanh toán thì s phi tr c khon tin chm tr ca bên bán đin.

Theo quy định tại khon 6 Điu 23 Lut Đin lc năm 2004 (sa đổi năm 2012) quy định v vic ngng cp đin như sau:

Trong trường hp bên mua đin không tr tin đin và đã được bên bán đin thông báo 2 ln thì sau 15 ngày, k t ngày thông báo ln đầu tiên, bên bán đin có quyn ngng cp đin.

Lưu ý, bên bán đin phi thông báo thi đim ngng cp đin cho bên mua đin trước 24 gi và không chu trách nhim v thit hi do vic ngng cp đin gây ra.

Như vậy, khi không tr tin đin, người mua đin s được bên bán gi thông báo 2 ln. Nếu bên mua vn không chu thanh toán thì sau 15 ngày k t ngày thông báo đầu tiên, bên bán có quyn ngng cp đin.

 

Lượt truy cập: 632073
Trực tuyến: ...

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Phạm Tuyên Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn