TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 01/10/2021 08:16

Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam

          Ngày 08/9/2021, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng có công văn số 6252/UBND-NC1 về việc triển khai Cuộc thi trực tuyến toàn quốc tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Cuộc thi). Để góp phần tuyên truyền, phổ biến sâu rộng Luật Cảnh sát biển Việt Nam trên địa bàn thành phố, Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật giới thiệu những nội dung cơ bản về Thể lệ tổ chức Cuộc thi ban hành kèm theo Quyết định số 11504/QĐ-BTC ngày 19/8/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi.

1. Tên gọi, phạm vi tổ chức, đối tượng dự thi, đơn vị tổ chức Cuộc thi

1. Tên gọi: Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam”.

2. Phạm vi tổ chức: Phát động, tổ chức trên phạm vi toàn quốc.

3. Đối tượng dự thi: Công dân Việt Nam ở trong nước và nước ngoài (sau đây gọi là thí sinh); trừ các cá nhân tham gia Ban Chỉ đạo, Ban Tổ chức và cá nhân thuộc cơ quan, đơn vị thiết kế phần mềm website hoặc trực tiếp vận hành trực tuyến phục vụ Cuộc thi.

4. Đơn vị Tổ chức Cuộc thi: Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa XHCN Việt Nam.

2. Nội dung, hình thức, thời gian tổ chức Cuộc thi

1. Nội dung: Các quy định của Luật Cảnh sát biển Việt Nam số 33/2018/QH14 ngày 19/11/2018 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam.

2. Hình thức thi

Cuộc thi được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại địa chỉ website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn

3. Thời gian tổ chức Cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức trong thời gian một tháng, bao gồm 01 (một) Cuộc thi Tháng và 03 (ba) đợt thi Tuần, cụ thể:

a) Thi Tháng: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 06/10/2021.

b) Ba đợt thi Tuần, gồm:

- Đợt thi Tuần 1: Bắt đầu từ 0h00 ngày 06/9/2021 đến 23h59 ngày 12/9/2021.

- Đợt thi Tuần 2: Bắt đầu từ 0h00 ngày 13/9/2021 đến 23h59 ngày 19/9/2021.

- Đợt thi Tuần 3: Bắt đầu từ 0h00 ngày 20/9/2021 đến 23h59 ngày 26/9/2021.

Cơ cấu giải thưởng Cuộc thi

1. Giải thưởng thi Tháng

a) Giải cá nhân: Căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh tham gia thi Tháng, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải cá nhân với các mức như sau:

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng.

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 06 triệu đồng/giải.

 - 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

- 15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

 - 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

b) Giải tập thể: Tổng kết Cuộc thi Tháng, Ban Tổ chức đề nghị Ban Chỉ đạo xét, trao giải tập thể với các mức như sau:

- 01 giải Đặc biệt: Bằng khen của Bộ Quốc phòng, Kỷ niệm chương, hiện vật và phần thưởng tiền mặt trị giá 15 triệu đồng.

- 05 giải Nhất: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 10 triệu đồng/giải.

- 10 giải Nhì: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị 07 triệu đồng/giải.

- 15 giải Ba: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 05 triệu đồng/giải.

- 20 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Chỉ đạo, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

2. Giải thưởng từng đợt thi Tuần

Hằng tuần, căn cứ kết quả làm bài dự thi của thí sinh, Ban Tổ chức sẽ xem xét, quyết định trao giải cá nhân với các mức như sau:

- 03 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 04 triệu đồng/giải.

- 05 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 03 triệu đồng/giải.

- 10 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 02 triệu đồng/giải.

- 15 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức, Kỷ niệm chương và phần thưởng tiền mặt trị giá 01 triệu đồng/giải.

3. Tăng giá trị giải thưởng

Căn cứ kết quả Cuộc thi và nguồn kinh phí thu hút từ xã hội hóa, Ban Tổ chức được xem xét, quyết định tặng hiện vật cho tập thể đạt giải cao của Cuộc thi.

Cách thức dự thi

Để tham gia dự thi, thí sinh thực hiện các bước sau:

Bước 1: Sử dụng các thiết bị đa phương tiện (máy tính, điện thoại thông minh, máy tính bảng...) có kết nối Internet truy cập website https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn hoặc đường link website Cuộc thi đã được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng http://www.mod.gov.vn/wps/portal, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển https://Canhsatbien.vn/ và Trang/Cổng thông tin điện tử của các Ban, Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để tham dự Cuộc thi và làm theo hướng dẫn của Ban Tổ chức.

Bước 2: Sau khi truy cập website Cuộc thi, thí sinh lựa chọn tham gia thi Tuần hoặc thi Tháng thì bấm vào nút thi Tuần hoặc nút thi Tháng; màn hình sẽ hiển thị cửa sổ để đăng nhập Cuộc thi; thí sinh phải điền đầy đủ, chính xác thông tin cá nhân vào các trường thông tin đã được mặc định, bao gồm:

(1) Họ và tên;

(2) Số CMND/CCCD/Hộ chiếu;

(3) Số điện thoại liên lạc;

(4) Địa chỉ thường trú/tạm trú (quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh - tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương);

(5) Đơn vị công tác (đối với thí sinh đang công tác trong Quân đội nhân dân Việt Nam).

Sau khi điền đầy đủ các thông tin nêu trên, thí sinh nhập mã xác nhận bảo mật sinh ngẫu nhiên do máy chủ cung cấp và chọn nút “Vào thi” để bắt đầu trả lời các câu hỏi do Ban Tổ chức đưa ra.

Bước 3: Thí sinh lựa chọn 01 đáp án đúng/01 câu hỏi để trả lời; bấm nút “Tiếp tục” để trả lời hết 15 câu hỏi của Cuộc thi Tháng hoặc 10 câu hỏi của từng đợt thi Tuần.

Trường hợp thí sinh chưa hài lòng về câu trả lời, thí sinh có thể bấm vào nút “quay lại” để thay đổi lựa chọn đáp án của mình.

Bước 4: Sau khi trả lời xong các câu hỏi, thí sinh bấm vào nút “Tiếp tục” để trả lời câu hỏi dự đoán số người tham gia dự thi đối với Cuộc thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần tương ứng. Bấm vào nút “Xác nhận” để nộp bài dự thi.

Thời gian làm bài thi Tháng là 20 phút; từng đợt thi Tuần là 15 phút.

Thí sinh có thể bấm nút “Dự thi lần hai” hoặc “Dự thi lần ba” để tiếp tục dự thi (máy chủ sẽ tự động chấm điểm để tính kết quả bài dự thi có điểm số cao nhất của thí sinh).

Cách thức tính điểm, xét giải, điều kiện đạt giải, trao giải thưởng

1. Cách thức tính điểm

a) Cuộc thi Tháng gồm 15 hỏi tương ứng với 15 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm.

b) Từng đợt thi Tuần gồm 10 câu hỏi tương ứng với 10 điểm, mỗi một câu trả lời đúng thí sinh sẽ được tính 01 điểm.

2. Cách thức xét giải, điều kiện đạt giải

a) Đối với giải thưởng cá nhân của Cuộc thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần, kết quả thi cuối cùng được tính cho lần làm bài dự thi có điểm số cao nhất trong ba lượt thi của thí sinh.

Thí sinh đạt giải là thí sinh có số câu trả lời trắc nghiệm đạt điểm số cao nhất và trả lời Câu hỏi dự đoán số người tham gia thi Tháng hoặc từng đợt thi Tuần tương ứng đúng hoặc gần đúng nhất so với kết quả tổng hợp cuối cùng của Ban Tổ chức.

Thứ tự xếp giải sẽ được Ban Tổ chức xếp từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

Trong trường hợp Cuộc thi Tháng hoặc đợt thi Tuần có số thí sinh dự thi (từ 02 người trở lên) có bài dự thi đạt điểm số bằng nhau, cùng dự đoán chính xác như nhau về số lượng người tham gia dự thi, Ban Tổ chức sẽ căn cứ thời điểm thí sinh gửi bài dự thi sớm hơn để xếp hạng cao hơn (thời điểm thí sinh gửi bài dự thi được tạo bản ghi trong hệ thống phần mềm, dữ liệu tiếp nhận bài thi trực tuyến của Cuộc thi).

b) Đối với giải thưởng cho tập thể (tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương;  quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan, đơn vị Quân đội) sẽ được Ban Chỉ đạo Cuộc thi xét giải căn cứ vào tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm của các thí sinh tham gia Cuộc thi thuộc tập thể đó (ưu tiên số lượng người tham gia dự thi). Ban Chỉ đạo Cuộc thi căn cứ thành tích của tập thể nào cao hơn để trao giải thưởng từ cao xuống thấp cho đến khi chọn đủ số lượng giải theo quy định tại Thể lệ này.

Trường hợp số tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương; quận/huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh; cơ quan, đơn vị Quân đội (từ 02 tập thể trở lên) có tổng số lượng thí sinh tham gia dự thi và tổng số điểm làm bài dự thi của các thí sinh bằng nhau, Ban Chỉ đạo Cuộc thi sẽ căn cứ vào tiêu chí số lượng thí sinh thuộc tập thể nào có cá nhân đạt giải cao, sẽ được xếp thứ tự trao giải cao hơn.

3. Trao giải                                            

Ban Chỉ đạo sẽ trao Bằng khen, Kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt cho cá nhân, tập thể đạt giải Cuộc thi Tháng tại Lễ Tổng kết hoặc liên hệ để trao giải bằng hình thức phù hợp.

Ban Tổ chức không tổ chức Lễ trao giải cho từng đợt thi Tuần và liên hệ trực tiếp với thí sinh đạt giải để trao Bằng khen, Kỷ niệm chương, phần thưởng tiền mặt bằng hình thức phù hợp.

Thông tin về giải thưởng, kết quả thi của cá nhân, tập thể đạt giải thi Tháng và các đợt thi Tuần sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác.

Ban Tổ chức sẽ liên hệ trực tiếp với cá nhân đạt giải bằng điện thoại;  thông báo đến các tập thể đạt giải bằng văn bản. Ban Tổ chức có quyền không trao thưởng nếu thông tin của thí sinh đạt giải không trùng với thông tin trên bài dự thi.

Không công nhận kết quả, giải quyết khiếu nại

1. Không công nhận kết quả

Ban Tổ chức sẽ chủ động loại bỏ và không công nhận kết quả thi đối với thí sinh dự thi trong các trường hợp sau:

a) Sử dụng thông tin không đúng hoặc không có thật, sử dụng thông tin của người khác để đăng ký dự thi;

b) Sử dụng phần mềm, kỹ thuật, công nghệ thông tin để tự động làm nhiều bài dự thi;

c) Nhờ người khác thi hộ hoặc thi hộ người khác hoặc các trường hợp gian lận khác;

d) Thực hiện hành vi vi phạm đạo đức, thuần phong mĩ tục; làm ảnh hưởng đến tính nghiêm túc, công bằng, khách quan, an toàn thông tin của Cuộc thi.

2. Giải quyết khiếu nại

a) Trường hợp có khiếu nại liên quan đến kết quả Cuộc thi, người khiếu nại gửi văn bản đến Ban Tổ chức để xem xét, giải quyết;

b) Thời gian nhận khiếu nại: 03 (ba) ngày kể từ thời điểm Ban Tổ chức thông báo kết quả tập thể, cá nhân đạt giải Cuộc thi Tháng/từng đợt thi Tuần trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng, Cổng thông tin điện tử Cảnh sát biển và trên các phương tiện thông tin, truyền thông khác;

c) Cấp giải quyết khiếu nại cuối cùng là Ban Tổ chức Cuộc thi;

d) Việc lựa chọn bài thi của thí sinh, tập thể đạt giải, trao giải và giải quyết những vấn đề phát sinh của Cuộc thi do Ban Chỉ đạo Cuộc thi Bộ Quốc phòng quyết định trên cơ sở báo cáo, kiến nghị, đề xuất của Ban Tổ chức.

Thái Sơn

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn