TRANG THÔNG TIN PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Thành phố Hải Phòng

Thời gian: 08/07/2021 15:08

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm  thực hiện Chỉ thị 05 - CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (sau đây gọi là Chỉ thị số 05).

Các đồng chí: Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

Nhiều kết quả quan trọng đã đạt được trong việc thực hiện Chỉ thị số 05

Báo cáo trình bày tại Hội nghị đã nêu rõ: Trong những năm qua, việc thực hiện Chỉ thị số 05 đạt được nhiều kết quả quan trọng với nhiều cách làm mới, sáng tạo, thiết thực, ngày càng đi vào thực chất, chiều sâu, từng bước trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của mỗi tổ chức đảng và từng cán bộ, đảng viên, tạo ra những thay đổi tích cực trong toàn hệ thống chính trị, toàn xã hội, góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Công tác giáo dục, tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo Bác ngày càng đổi mới, phong phú, đa dạng, có sức hấp dẫn, lôi cuốn, lan tỏa trong xã hội, làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người dần trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội.

Nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đảng viên, học sinh, sinh viên triển khai đồng bộ, có hiệu quả. Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05 đã để lại những bài học kinh nghiệm quý báu: nhận thức sâu sắc tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tài sản tinh thần vô giá của Đảng và dân tộc ta. Sự lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, cấp ủy các cấp là nhân tố đặc biệt quan trọng để Chỉ thị 05 đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, địa phương, cơ quan, đơn vị, “nói đi đôi với làm”, nêu gương bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, trách nhiệm; chọn đúng khâu đột phá, nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, cơ quan, đơn vị để lãnh đạo, chỉ đạo có hiệu quả, mang lại kết quả rõ nét; coi trọng công tác tuyên truyền, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tuyên truyền nhân rộng gương người tốt, việc tốt, các tập thể và cá nhân điển hình tiêu biểu gắn với làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; kết hợp chặt chẽ “xây” và “chống”, lấy “xây” để “chống”, vừa đẩy mạnh giáo dục, tuyên truyền, vận động, vừa hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước và quy định của Đảng, xử lý kịp thời các sai phạm để răn đe, phường ngừa có hiệu quả sự suy thoái, tiêu cực.

Tại Hội nghị đã có những tham luận nêu lên những cách làm hay, làm mới, làm rõ hơn bài học kinh nghiệm, đồng thời đề ra những giải pháp, phương pháp tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 hiệu quả hơn, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn Đảng, toàn quân, toàn Nhân dân trong thời gian tới.

Tiếp tục nâng cao nhận thức về giá trị, ý nghĩa của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã phân tích ý nghĩa to lớn tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Việc học tập và làm theo, tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thúc đẩy việc tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng...

Đồng chí ghi nhận, biểu dương những tập thể, cá nhân tiên tiến điển hình trong học tập và làm theo Bác, đồng thời cũng chỉ ra những hạn chế còn tồn tại: Việc thực hiện Chỉ thị 05 có chỗ, có nơi, có lúc còn hạn chế, hình thức chưa quyết liệt, kịp thời cần phải tiếp tục có sự quyết tâm làm tốt hơn.

Đồng chí đề nghị trong thời gian tới, các cấp ủy tổ chức đảng cần tiếp tục nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về giá trị, ý nghĩa to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phát huy kết quả đạt được những năm qua, nghiêm túc thực hiện Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05. Trong đó cần chú trọng quán triệt, tập trung làm tốt 3 nội dung: học tập, làm theo và nêu gương. Học Bác phải trở thành lối sống, nếp nghĩ cách làm của mỗi cán bộ đảng viên phải thấm nhuần tư tưởng của Bác như là nhu cầu lẽ sống tự nhiên. Học Bác phải gần dân, tin dân, yêu dân, gắn bó máu thịt với Nhân dân. Các cấp ủy, tổ chức đảng phải gắn việc học tập với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị mình; thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”. “Xây” là tổ chức tốt các phong trào thi đua yêu nước, “chống” là đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về đạo đức chính trị, lỗi sống, xử lý nghiêm những việc làm sai trái.

Trong thực hiện phải đề cao vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tư dưỡng đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư. Hội nghị đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 136 tập thể, 187 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2021. 

 Minh An

(Nguồn: theo haiphong.gov.vn)

TRANG THÔNG TIN VỀ PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Cơ quan chủ quản: UBND thành phố Hải Phòng

Cơ quan quản lý: Sở Tư pháp thành phố Hải Phòng

Trưởng Ban biên tập: Giám đốc Đỗ Đại Dương

Liên hệ

 Địa chỉ: Số 7 Lạch Tray, Ngô Quyền, Hải Phòng

 Điện thoại: 0225.3846314

 Fax: 0225.3640091

 Email: sotp@haiphong.gov.vn